Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 10.12.2023 do 17.12.2023.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

10.12.

2. ADVENTNÁ

NEDEĽA

07:00

DRIET

ZDRAVIE A BP PRE DETI A VNUKOV

08:30

K – Z

† RODIČIA Z ROD. SABOVEJ

A KAPUSTOVEJ

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

11.12.

FÉRIA

18:00

DRIET

† ŠTEFAN A MÁRIA PILKOVÍ, ZAŤ JÁN, SESTRA MÁRIA A KRSTNÁ MAMA

UT

12.12.

FÉRIA

(Roráty)

07:00

DRIET

NA ÚMYSEL DARCU

ST

13.12.

SV. LUCIA

panna a mučenica

 18:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP

PRE VNÚČATÁ IVANČÍKOVÉ

ŠT

14.12.

SV. JÁN Z KRÍŽA

kňaz a učiteľ Cirkvi

(Roráty)

07:00

DRIET

† Z ROD. JENÍKOVSKEJ A ČEPICKEJ

PI

15.12.

FÉRIA

18:00

DRIET

ZDRAVIE A BP PRE SYNA TIMOTEJA

SO

16.12.

FÉRIA

(Roráty)

07:00

DRIET

† JOZEF STOPKA

NE

17.12.

3 ADVENTNÁ

NEDEĽA GAUDETE

VIANOČNÁ SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ 16:00 – 17:00

07:00

DRIET

† ŠTEFAN, MÁRIA A STARÍ RODIČIA

08:30

K – Z

† ŠTEFAN, KRISTÍNA A VLADIMÍR

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Pán Boh zaplať za Vaše milodary, ktoré ste v uplynulom týždni venovali na potreby farnosti osobne/vkladom na farský účet: 100 €, 50 €, 20 €.

 

* V prípade, že chcete prispieť na potreby farnosti Vašim milodarom, k dispozícii je účet farnosti:

RKC Farnosť Drietoma          SK09 0900 0000 0000 4169 3448

 

* Ďakujem Vám, ktorí ste upratovali a zdobili naše kostoly. O túto službu v novom týždni prosím veriacich z Drietomy – č.d. 695,695,696,697,697,699.

 

* Počas Adventu budú ranné sv. omše RORÁTNE - slávené pri svetle sviec o 7:00 ráno (aj v sobotu) . Srdečne Vás pozývame.

 

* Pozývame deti na nácvik koledovania Dobrej Noviny, ktorý bude v sobotu o 10:00 vo farskom kostole. Deti, ktoré účinkujú na Jasličkovej pobožnosti, pozývame na nácvik, ktorý bude v sobotu o 10:30 vo farskom kostole. Kto má záujem prijať koledníkov Dobrej Noviny v Drietome a v Brúsnom, môže sa už zapísať do zoznamu na stolíku pre tlač. Koledovať sa bude 24.12.

 

* Druhé kolednícke stretko v K-Z bude dnes, v nedeľu 10.12., o 15:00 v kláštore.

  Kto má záujem prijať koledníkov Dobrej Noviny v K-Z, môže sa už zapísať do zoznamu na stolíku pre tlač. Koledovať sa bude v K-Z 26.12.

 

* Koledovanie Dobrej Noviny v Chocholnej bude dňa 24.12. od 12:30. Veriaci, ktorí chcete prijať koledníkov v Chocholnej, môžete sa zapisovať do zoznamu.

 

* Na Vianoce budeme mať aj detský stromček, ktorý vyzdobíme ozdobami, ktoré deti môžu doma vyrobiť a priniesť do kostola po každej sv. omši až do Vianoc.

 

* Budúca nedeľa je 3. Adventná.

 

* Vaše úmysly na sv. omše na ½ r. 2024 zapisujem po každej sv. omši.

 

* Budúcu nedeľu (17.12.2023) bude v našej farnosti v oboch kostoloch spoločná vianočná sv. spoveď a to v čase od 16:00 do 17:00 hod.. Využite túto príležitosť na dobrú sv. spoveď ako najlepšiu prípravu na slávenie Vianočných sviatkov.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

NE

10.12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii redemptoristov

PO

11.12.

Sv. Damaza I., pápeža

18.00

sv. omša

ako poďakovanie za dožitých 85 r. života s prosbou BP pre Vladimíra

UT

12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

18.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Martu

ST

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie a zdravie pre Luciu

ŠT

14.12.

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

18.00

sv. omša

za uzdravenie Petra Niguta

PI

15.12.

Piatok po 2. adventnej nedeli

07.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora a za  kňazov, rehoľné sestry a bratov, ktorí pôsobili v tomto kláštore

SO

16.12.

Sobota po 2. adventnej nedeli

07.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

NE

17.12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii redemptoristov

 

 

* Sviatosť zmierenia: 30 minút pred večernou sv. omšou a 20 minút pred rannou sv. omšou, okrem nedieľ a sviatkov.

 

* V sobotu po svätej omši bude Novéna k MUP.

 

* Dar odpustkov: Dar úplných odpustkov sprevádza záver 800. jubilea prvého betlehema – sv. František z Assisi ho v roku 1223 vytvoril zo živých postáv v talianskom meste Greccio. Pri tejto príležitosti Apoštolská penitenciária umožňuje získať za obvyklých podmienok úplné odpustky veriacim, ktorí okrem toho od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 navštívia františkánsky kostol a zotrvajú v modlitbe pri jasličkách. Chorí získajú úplné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.

 

* V nedeľu (10.12.2023) sa končí vo farnosti Trnava - Modranka obnova misií prostredníctvom Misijného tímu Pátra Ivana Flimela CSsR. Ďakujeme za Vaše modlitby.

 

* Naše misijné dielo a kláštornú kaplnku môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet:

SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka)

   Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.