Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 17.6.2018 do 24.6.2018.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

17.6.

11. NEDEĽA

„Cez Rok“

07:00

DRIET

† JÁN, ANNA, PAVOL, ANNA

08:30

KOST

† RODIĆIA PAVOL, ANNA

A BRAT PAVOL

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

18.6.

FÉRIA

18:00

DRIET

† RODIĆIA ANNA A JOZEF MICHALEC

UT

19.6.

FÉRIA

07:00

DRIET

† STARÍ RODIĆIA A RODIĆIA PILKOVÍ

ST

20.6.

FÉRIA

07:00

DRIET

† EMÍLIA A ONDREJ A ICH RODIĆIA

ŠT

21.6.

SV. ALOJZ GONZÁGA

rehoľník

07:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE ANNU A ZA POKOJ V RODINE

PI

22.6.

FÉRIA

18:00

DRIET

† RODIĆIA Z OBOCH STRÁN

SO

23.6.

PANNA MÁRIA

spomienka v sobotu

07:30

DRIET

† GUSTÁV, ZUZANA A ICH RODIĆIA

NE

24.6.

NARODENIE JÁNA KRSTITEĽA

slávnosť

(12. NEDEĽA „Cez Rok“)

07:00

DRIET

† JOZEF, JÁN A MÁRIA

08:30

KOST

† VIERKA (1. výročie)

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* V zbierke venovanej minulú nedeľu na obnovu filiálneho kostola v Kostolnej-Záriečí ste venovali spoločne v rámci celej farnosti sumu 1.939,88 €.

 

* Ďakujem Vám, ktorí ste v uplynulom týždni upratovali a zdobili naše kostoly. V novom týždni prosím o upratovanie farského kostola veriacich s č. d.: 410, 411, 420, 421, 425, 426, 699.

 

* Budúca nedeľa je slávnosťou Narodenia Jána Krstiteľa. Na budúcu nedeľu bude zbierka na „Dobročinné diela Sv. Otca“ známa ako halier sv. Petra.

 

* V týždni bohuznámi venovali: Ružencové spoločenstvo Kostolná 110 €, 50 €, 50 €, 100 €, 100 €, 100 €, 200 €, spoločne teda 710 €. Za Vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Na budúcu nedeľu v prípade priaznivého počasia pôjdeme poobede o 15:00 v sprievode ku kaplnke na Machalovke. Duchovný sprievod pôjde od farského kostola.

 

* Oznam z kláštora:

Aj tento rok z príležitosti odpustu Matky ustavičnej pomoci na budúcu nedeľu 24. júna bude v kláštore a v kláštornej kaplnke deň otvorených dverí. Pátri redemptoristi Vás srdečne pozývajú na program, ktorý začne v kaplnke o 9.00 hod. modlitbou sv. ruženca a novény, o 10.00 hod. bude slávnostná sv. omša, bude možnosť prehliadky kláštora, športovo-kultúrny program pre deti, skákací hrad, nebude chýbať ani kotlíkový guláš...

 

* Počas tohto týždňa je kňazská formácia v Nitre pre všetkých kňazov diecézy, poprosím počas týždňa všetky kancelárske veci vybavovať po sv. omšiach, či po rannej alebo večernej.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

17.05.2018

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

18.06.2018

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

19.06.3018

Utorok

07.00

sv. omša

za obrátenie a pokoj v rodine

20.06.3018

Streda

07.00

sv. omša

Otília Masárová

21.06.2018

Štvrtok

07.00

sv. omša

za pokoj v rodine

22.06.2018

Piatok

07.00

sv. omša

poďakovanie za rodinu a manžela

23.06.2018

Sobota

07.00

sv. omša

Eduard Kovalčík

24.06.2018

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Aj tento rok z príležitosti odpustu Matky ustavičnej pomoci na budúcu nedeľu 24. júna bude u nás v kláštornej kaplnke deň otvorených dverí,. Srdečne Vás pozývame na program, ktorý začne v kaplnke o 9.00 hod. modlitbou sv. ruženca a novény, o 10.00 hod. bude slávnostná sv. omša, bude možnosť prehliadky kláštora, športovo-kultúrny program pre deti, skákací hrad, nebude chýbať ani kotlíkový guláš...