Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 21.12.2014 do 28.12.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

21.12.

Štvrtá adventná nedeľa

07.00

DRIET

† Jozef Blažej

08.30

KOST

Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

22.12.

Féria

06.30

DRIET

† Štefan Šedivý

Ut

23.12.

Féria

06.30

DRIET

† manželia Horňáčkoví

St

24.12.

Féria

07.00

DRIET

Za Božie požehnanie a zdravie

Št

25.12.

Narodenie Pána,

slávnosť s oktávou

22.00

CHOCH

† Pavol, Anna a Marta

00.00

KOST

V kláštornej kaplnke

00.00

DRIET

† Anna, Štefan a Emília

7.00

DRIET

† Jozef, Pavlína a syn Pavol

8.30

KOST

† Božena a Ján Pavlínioví

10.15

DRIET

Za farníkov

Pi

26.12.

Sv. Štefana, prvého muč.,

- sviatok

07.00

DRIET

† Štefan a za Božiu pomoc pre rodinu

08.30

KOST

† Otília a Ján

10.15

DRIET

† Ján a Agnesa

So

27.12.

Sv. Jána, apoštola a evanj.

- sviatok

07.00

DRIET

† Jozef Stopka

Ne

28.12.

Prvá nedeľa po Nar. Pána
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
- sviatok

07.00

DRIET

† Ján, Zuzana a Štefan

08.30

KOST

† Jaroslav Masaryk

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

Ešte spovedáme:

 

Nedeľa

21.12.

Trenčianska Teplá

14.30 – 16.30

TN Juh

15.00 – 17.30

TN Piaristi

15.00 – 17.30

Pondelok

22.12.

TN Piaristi

09.00 – 11.30, 15.00 – 17.30

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 166, 169, 170, 177, 179, 785.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hodinu pred sv. omšou.

 

* Prosím mužov a mládencov, aby prišli zajtra o 10.00 hod. na brigádu do kostola. Treba zavesiť vianočné stromy a preniesť betlehem. Vďaka.

 

* V stredu končí adventné obdobie a začína vianočné obdobie. Vo všetkých omšiach, ktoré sa slávia večer, v noci 24.12. a 25.12. sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny...“ pokľakne na jedno koleno, ak sa vyznanie viery recituje, na dve kolená, ak sa spieva.

 

* Koledníci Dobrej noviny Vám oznamujú, že aj v tomto roku budú koledovať a to nasledovne:

• v Brúsnom                                       24.12.2014 od 11.30 hod.

• v Drietome                                      24.12.2014 od 13.30 hod.

• v Malej Chocholnej                          24.12.2014 od 09.00 hod.

• Veľká Chocholná, Kykula, Velčice      26.12.2014 od 13.00 hod.

• v Kostolnej Záriečí                          26.12.2014 od 13.00 hod.

 

* Pozývame všetkých farníkov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude 25.12.2014 o 15.30 hod. vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Účinkovať budú deti z farnosti, Nezábudky a Mládežnícky spevácky zbor.

 

* Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny bude po homílii obnova manželských sľubov.

 

* Na sviatok Narodenia Pána bude po sv. omšiach tradičná vianočná ofera. Pán Boh zaplať.

 

* V zbierke na potreby farnosti sa vyzbieralo 511,24 €. Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

21.12.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

22.12.2014

Pondelok

07.00

sv. omša

manžel Michal a rodičia a súrodenci

23.12.2014

Utorok

07.00

sv. omša

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu matky Božej a za pokoj v rodine

24.12.2014

Streda

08.00

sv. omša

poďakovanie za 50.r. života a za 30.r. života s prosbou k matke Božej o zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov života

24.00

polnočná sv. omša

 

25.12.2014

Štvrtok

10.00

sv. omša

za Štefana Turana, manželku a rodičov

26.12.2014

Piatok

10.00

sv. omša

za Štefana Jvohu, manželku a dcéru a rodičov

27.12.2014

Sobota

18.00

sv. omša

Augustín a Veronika

28.12.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V Chocholnej-Velčiciach budú i v tomto roku chodiť koledníci a to:

   v Malej Chocholnej 24.12. od 9.00 hod. a v ostatných častiach Chocholnej 26.12. od 13.00 hod.

   Nahlásiť sa môžete v sakristii - meno, ulicu a hlavne číslo domu.

 

   V Kostolnej – Záriečí koledujú na sviatok sv. Štefana, zápis tiež v sakristii.

 

* V pondelok od 9.00 hod budeme robiť vianočnú výzdobu v kaplnke, prosíme o pomoc.

 

* 24.12. končí adventné obdobie a Narodením Pána začína vianočné obdobie.

 

* Na slávnosť narodenia Pána pri speve vyznania viery si pri slovách „ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny“ pokľakneme na obe kolená.

 

* Na sviatok sv. rodiny si manželia po kázni budete môcť obnoviť svoj manželský sľub.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR