Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 23.4.2017 do 30.4.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

23.4.

2. VEĹKONOČNÁ NEDEĽA

 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

07.00

DRIET

† ŠTEFAN, MÁRIA, ONDREJ, MÁRIA

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 45 R. MANŽELSTVA A PROSBA ZA DAR ZDRAVIA A BP PRE ROODINU

10.15

 

15:00

DRIET

 

ZA FARNOSŤ

 

POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

PO

24.4.

FÉRIA

18:30

DRIET

† MÁRIA A JURAJ MICHALCOVÍ,

ICH RODIČIA A PREDKOVIA

UT

25.4.

SV. MAREK

evanjelista, lit. sviatok

07:00

DRIET

† ANNA, ANTON, VENDELÍN RYŠAVÍ

ST

26.4.

FÉRIA

18:30

DRIET

ZA ZDRAVIE, BP A DARY D.S.

PRE VNÚČATÁ

ŠT

27.4.

---

---

PI

28.4.

FÉRIA

07:00

DRIET

† JURAJ A MÁRIA

SO

29.4.

---

---

NE

30.4.

3. VEĹKONOČNÁ NEDEĽA

07.00

DRIET

† PAVLÍNA A JOZEF

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA DAR 60 R. ŽIVOTA A PROSBA O DAR ZDRAVIA A BP

10.15

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 45 R MANŽELSTVA, PROSBA O DAR ZDRAVIA A BP PRE MANŽELOV HUMECKÝCH

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola. O túto službu na budúci týždeň prosím veriacich s č. d.: 39, 49, 50, 57, 62, 63, 735, 785.

 

* V stredu o 19:00 po večernej sv. omši bude predkrstná náuka pre rodičov a krstných rodičov, ktorí nahlásili krst dieťaťa na nedeľu 30.apríla.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať:

   Ľubomír Michalec, syn + Ľubomíra a Júlie r. Stašákovej, bývajúci v Drietome a Eva Fáriková, dcéra Dušana a Renáty r. Sokolovej, bývajúca v Drietome.

   Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na RKFÚ.

 

* V sobotu o 15:00 bude v pastoračke stretnutie detí - eRko. V kláštore o 16:00.

 

* Bohuznámi obetovali milodary 200€, 100€, 100 €, 50€. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná nedeľa.

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

23.04.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

24.04.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

25.04.2017

Utorok

18.00

sv. omša

Mária a rodičia

26.04.2017

Streda

18.00

sv. omša

Mária a rodičia

27.04.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Mária a rodičia

28.04.2017

Piatok

07.00

sv. omša

Stanislav

29.04.2017

Sobota

07.00

sv. omša

za zdravie rodiny

30.04.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Dnes (23.4.2017) sa končí Veľkonočná oktáva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci (tak stanovuje dekrét apoštolskej penitenciárie z r. 2002).

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* V sobotu 29.4.2017 bude stretko detí o 16.00 hod. v kláštore. Deti srdečne pozývame.

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred rannými sv. omšami od pondelka do stredy.