Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 24.5.2015 do 31.5.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

24.5.

Nedeľa zoslania Ducha

Svätého

07.00

DRIET

† Anna a Jozef a ich rodičia

08.30

KOST

Poďakovanie za 50 r. života Vladimíra a za Božiu pomoc a zdravie

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

25.5.

Svätodušný pondelok

18.30

DRIET

† Eva, Helena a Helena

Ut

26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza

- spomienka

18.30

DRIET

Za Božiu pomoc a zdr. pre rodinu Belicovú

St

27.5.

Féria

07.00

DRIET

Poďakovanie za 80 r. života a za Božiu pomoc a zdravie

Št

28.5.

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

18.30

DRIET

Za Božie požehnanie a zdravie

19.00

DRIET

Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

29.5.

Féria

18.30

DRIET

† Štefan a jeho rodičia

So

30.5.

Panny Márie v sobotu

- ľubovoľná spomienka

07.00

DRIET

† Katarína, Leontín a Irena

Ne

31.5.

Najsvätejšej Trojice

- slávnosť

07.00

DRIET

† Ján

08.30

KOST

† z rodiny Oravcovej a Minárikovej

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hod pred sv. omšou.

 

* Od utorka ma na pár dní zastúpia pátri redemptoristi z Kostolnej.

 

* V sobotu o 15.00 hod. bude stretko detí vo fare.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

24.05.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

25.05.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

26.05.2015

Utorok

18.00

sv. omša

Jozef a rodina Michalcová

27.05.2015

Streda

18.00

sv. omša

za duše v očistci

28.05.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsv. Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

starí rodičia z oboch strán

29.05.2015

Piatok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie rodiny

30.05.2015

Sobota

07.00

sv. omša

Ján

31.05.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR