Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 31.1.2016 do 7.2.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

31.1.

4. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† MANŽEL MICHAL A RODIĆIA MICHAL A JÚLIA

08.30

KOST

† ONDREJ, JÁN A RODIČIA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

1.2.

Féria

18:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE RODINU

UT

2.2.

OBETOVANIE PÁNA

(HROMNICE)

17:00

 

18:00

KOST

 

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE ROD. MALÁKOVÚ

† PAVOL A FRANTIŠKA

ST

3.2.

SV. BLAŽEJ

biskup a mučeník

18:00

DRIET

 

† KATARÍNA, JOZEF, KATARÍNA

ŠT

4.2.

Féria

(1. štvrtok v mesiaci)

07:00

 

DRIET

 

† PAVOL A RODIĆIA

PI

5.2.

SV. AGÁTA

panna a mučenica

(1. piatok v mesiaci)

17:00

 

18:00

KOST

 

DRIET

† IMRICH

 

ZA ZDRAVIE A BP PRE DETI

SO

6.2.

SV. PAVOL MIKI A SPOLOČNÍCI

mučeníci

(1.          sobota v mesiaci)

07:30

DRIET

† Z ROD. POLAKOVIĆOVEJ

NE

7.2.

5. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† ANNA, VLADIMÍR A RODIĆIA

08.30

KOST

ZA DAR BOŽIEHO CHRÁMU PRE CHOCHOLNÚ

10.15

DRIET

JÁN, MÁRIA, JÁN

(preložené z 15.1)

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola. Na sobotu 6.2. prosím o túto službu veriacich s č. d.: 286, 290, 296, 301, 304, 318. Zároveň prosím, aby sme si túto službu farnosti brali ako vec svojho svedomia a vzájomnej zodpovednosti, aby sa už nestalo, že zo 6 domov prídu 2 ľudia umývať kostol.

 

* Na sobotu prosím na 9:00 mužov, aby prišli pomôcť zložiť vianočnú výzdobu a betlehem.

 

* V utorok je lit. sviatok Obetovanie Pána. Vo sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece, ktoré si môžete priniesť na sv. omšu.

 

* V stredu po sv. omši sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 

* V tomto týždni bude 1. piatok v mesiaci. Nájdime si čas pre svoje duše a očistime si ich vo svätej spovedi.

   Spovedá sa:      DRIETOMA:   PO, UT, ST    1 hodinu pred sv. omšou

                                                  ŠT , PI          ½ hodinu pred sv. omšou

   V stredu je sv. spoveď určená pre deti. Rodičov prosím, aby posielali deti na pravidelnú mesačnú sv. spoveď.

                           KOSTOLNÁ:   UT   od 16.30 do 17:00

                                                 PI    od 15.30 do 17:00

 

* Spovedanie starých a chorých:

   ST    Kostolná a Brusné      od 8.30 hod.

   ŠT    Chocholná                  od 8.30 hod.

   PI     Drietoma                  od 8.30 hod.

 

* Budúca nedeľa je 5. v období „Cez Rok“, zároveň 1. februárová. Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Obec Drietoma v spolupráci s eRkom srdečne pozýva na detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 6.2.2016 o 15.00 v telocvični ZŠ v Drietome.

 

* FÚ Drietoma organizuje púť do Medžugorja, ktorá bude v termíne 29.7. – 8.8. Informácia sa zatiaľ týka iba dátumu. Bližšie info budú podávané priebežne.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, farár farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

31.01.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

01.02.2016

Pondelok

18.00

sv. omša

Anton

02.02.2016

Utorok

07.00

sv. omša

za uzdravenie Juraja

03.02.2016

Streda

18.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimkovú

04.02.2016

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Ján a Emília

19.00

adorácia

 

05.02.2016

Piatok

07.00

sv. omša

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

06.02.2016

Sobota

07.00

sv. omša

Štefan a Mária Letkoví

07.02.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V utorok na sviatok Hromníc požehnáme sviece, ktoré si prinesiete.

 

* V stredu udelíme prítomným na sv. omši svätoblažejské požehnanie.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Po sv. omši bude adorácia spojená s meditáciou od 19.00 do 20.00 hod. Spovedať budeme od 17.00 do 18.00 hod. Všetci ste vítaní!

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, tiež je prvá sobota v mesiaci - v sobotu po sv. omši bude pobožnosť Matke ustavičnej pomoci.

 

* Prosíme Vás, ktorí môžete, o príspevok 2% z dane pre naše spoločenstvo; tlačivá sú vzadu na stolíku. Treba ich poslať vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad do Trenčína nechať u nás, my ich tam potom naraz zanesieme. Pán Boh zaplať za Vašu podporu!

 

 

P. Peter Hertel, CSsR