Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 23.8.2015 do 30.8.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

23.8.

21. nedeľa v období „Cez rok“

07.00

DRIET

† Štefan Bernát

08.30

KOST

Za dar zdravia a BP pre rodinu

10.15

DRIET

Za farnosť

PO

24.8.

Sv. Bartolomej, apoštol, liturg. sviatok

18:30

DRIET

† z rod. Kľučiarovej a Pilkovej

UT

25.8.

Féria

07.00

DRIET

Za uzdravenie manželstva

ST

26.8.

Féria

18:30

DRIET

Za dar zdravia a BP pre Jána

19:00

DRIET

ADORÁCIA

ŠT

27.8.

Sv. Monika, spomienka

7:00

DRIET

† Jozef a rodičia

PI

28.8.

Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

18.30

DRIET

† Rudolf

SO

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

7:00

DRIET

 

NE

30.8.

22. nedeľa v období „Cez rok“

07.00

DRIET

Za dar zdravia a BP pre rodinu a poďakovanie za 30 rokov spoločného života

08.30

KOST

† Libor, Eva a z rod. Brostíkovej a z rod. Rasičovej

10.15

DRIET

Za farnosť

 

 

* Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Na budúcu sobotu prosím o túto službu veriacich s č. d. 340, 340, 344, 345, 718, 767.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať:

   Miroslav Štefánek, syn Alojza a Ľudmily r. Stachovej, bývajúci v Hornom Srní

    a

   Zuzana Bečárová, dcéra Adalberta a Zuzany r. Stachovej, bývajúca v Drietome.

   Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to prosím oznámi na RKFÚ.

 

* Príležitosť k sv. spovedi je každý deň 30 minút pred sv. omšou.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

23.08.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

24.08.2015

Pondelok

07.00

sv. omša

poďakovanie za vypočutie prosby s prosbou o ďalšiu pomoc

25.08.2015

Utorok

07.00

sv. omša

Stanislav

26.08.2015

Streda

07.00

sv. omša

rodičia Štefan a Kristína a súrodenci

27.08.2015

Štvrtok

07.00

sv. omša

za Božiu pomoc v rodine a za zdravie

28.08.2015

Piatok

07.00

sv. omša

Augustín Kapila

29.08.2015

Sobota

07.00

sv. omša

Mária a Pavol Bredschneideroví

30.08.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR