Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 26.10.2014 do 2.11.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

26.10.

30. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

Za zdravie, lásku a pokoj v rodine

08.30

KOST

† Pavol a Mária Duržoví

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

27.10.

Féria

18.00

DRIET

Poďakovanie za 40 r. spoloč. života a za Božie požehnanie  a zdravie v rodine

Ut

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apošt.

- sviatok

18.00

DRIET

† Emília a Valentín

St

29.10.

Féria

07.00

DRIET

Na úmysel

Št

30.10.

Féria

18.00

DRIET

Poďakovanie za 50 r. spoloč. života a za Božie požehnanie  a zdravie v rodine

18.30

DRIET

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

31.10.

Féria

18.00

DRIET

† Milan

So

1.11.

Všetkých svätých

slávnosť,

prikázaný sviatok

7.00

DRIET

† Jozef Melicher

8.30

KOST

† Irena a Štefan Rehákoví

10.15

DRIET

Za farníkov

15.30

CHOCH

† Kristína, Jaroslav a Katarína

Ne

2.11.

31. nedeľa v cezročnom období

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých

07.00

DRIET

† rodičia a brat Ján

08.30

KOST

† Pavol a syn Pavol

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hod. pred sv. omšou.

 

* Upratovanie v piatok majú veriaci z č. d. 406, 407, 410, 411, 420, 421.

 

* Pobožnosť na cintoríne:

V Chocholnej       1.11.2013      po sv. omši, ktorá bude o 15.30 hod.

V Kostolnej         2.11.2013     po sv. omši, ktorá bude o 08.30 hod.

V Drietome        2.11.2013     po sv. omši, ktorá bude o 10.15 hod.

 

* Budúca nedeľa je prvá nedeľa mesiaca spojená so zbierkou na potreby farnosti. Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

 

Odpustky pre duše v očistci

 

   Úplné odpustky pre duše v očistci možno získať už od 1.11. popoludní za týchto podmienok:

Kto nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Verím v Boha a Otče náš...

Sv. spoveď a sv. Prijímanie.

Modlitba na úmysel Sv. Otca – Otče náš..., Zdravas Mária... a Sláva Otcu...

Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Odpustky možno získať iba pre duše v očistci!

 

.  Odpustky od 1.11 – 8.11.

Nábožná návšteva cintorína a modlitba za duše v očistci.

Ostatné podmienky ako pri úplných odpustkoch

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

26.10.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

27.10.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Stanislava Bujňačka

28.10.2014

Utorok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Stanislava Bujňačka

29.10.2014

Streda

18.00

sv. omša

Jozef, Imrich a Zuzana

30.10.2014

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za darkiňu sochy Panny Márie pre kaplnku

31.10.2014

Piatok

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie  pre všetkých zákazníkov obchodu

01.11.2014

Sobota

10.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Stanislava Bujňačka

02.11.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V sobotu je prikázaný sviatok – povinnosť byť na sv. omši a dobrovoľne nepracovať.

 

* 2.11.2009 je možnosť získať úplné odpustky v prospech zosnulých:

   1. Je potrebné nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa Modlitbu Pána (Otče náš...), Vyznanie viery (Verím v Boha...). Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Je potrebné vylúčiť aj akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

   2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 11. - do 8. 11. 2009. Treba splniť všetky podmienky na získanie plnomocných odpustkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR