Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 18.6.2017 do 25.6.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

18.6.

11. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† JÁN, ANNA, ANNA, PAVOL

08.30

KOST

† JÁN A RODIĆIA Z OBOCH STRÁN

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

19.6.

FÉRIA

06:30

DRIET

† STANISLAV ŽILA

UT

20.6.

FÉRIA

07:00

DRIET

† EMÍLIA A ONDREJ A ICH RODIĆIA

ST

21.6.

SV. ALOJZ GONZÁGA

rehoľník

07:00

DRIET

† ŠTEFAN, KRISTÍNA, JOZEF

ŠT

22.6.

FÉRIA

07:00

DRIET

ZA BP A ZDRAVIE PRE SYNA PETRA S RODINOU

PI

23.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŚOVHO

slávnosť

18:30

DRIET

ZA POKOJ V RODINE

SO

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

slávnosť

07:30

DRIET

† JÁN A EMÍLIA MICHALCOVÁ, ICH BRATIA A SESTRY, RODIĆIA A PREDKOVIA

NE

25.6.

12. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† JÁN, HELENA, CECÍLIA,

VLADIMÍR, JOZEF

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 80 R. ŽIVOTA,  ZA ZDRAVIE A BP A BOŽIU OCHRANU

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* V nedeľu (18.6.) budú mať zraz deti z eRka o 14:00 na farskom dvore, deti nech si prinesú so sebou vodu.

 

* Ďakujem veriacim, ktorí ste v uplynulom týždni upratovali farský a filiálny kostol. V novom týždni prosím o upratovanie farského kostola veriacich s č. d.: 265, 278, 279, 280, 726, 789.

 

* V piatok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole krstná náuka, sviatosť krstu sa bude vysluhovať v sobotu o 9:00.

 

* Budúca nedeľa bude 12. v období „Cez rok“. Na budúcu nedeľu bude zbierka na „Dobročinné diela Sv. Otca“.

 

* Na budúcu nedeľu, 25.6., bude v kláštore Deň Otvorených Dverí, program začína o 9:00, o 10:00 bude slávnostná sv. omša, bude možnosť prehliadky kláštora, program pre deti a nebude chýbať ani kotlíkový guláš J.

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

18.06.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

19.06.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

20.06.2017

Utorok

18.00

sv. omša

† Otília Masárová

21.06.2017

Streda

18.00

sv. omša

za požehnanie pre rodinu

22.06.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za nenarodené deti

23.06.2017

Piatok

18.00

sv. omša

za BP pre členov ružencového spoločenstva

24.06.2017

Sobota

06.30

sv. omša

† Anna, Ján, synovia Július, Metod, vnuk Ľudovít

25.06.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* V piatok v deň slávnosti veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

* Aj tento rok v nedeľu 25. júna z príležitosti odpustu Matky ustavičnej pomoci bude u nás v kláštornej kaplnke deň otvorených dverí. Srdečne Vás pozývame na program, ktorý začne v kaplnke o 9.00 hod. modlitbou sv. ruženca a novény, o 10.00 hod. bude slávnostná sv. omša, bude možnosť prehliadky kláštora, športovo-kultúrny program pre deti, nebude chýbať ani kotlíkový guláš...

 

* Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, ktorá je predpísaná na budúcu nedeľu, bude u nás na slávnosť sv. Petra a Pavla.