Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 28.6.2015 do 5.7.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

28.6.

13. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

Poďakovanie za 55 r. života a za Božiu pomoc a zdravie

08.30

KOST

† z rodiny Sedlárovej a Alojz

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

29.6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

- slávnosť

- prikázaný sviatok

07.00

DRIET

† Peter a syn Peter

17.00

KOST

† Jozef

18.30

DRIET

Za farníkov

Ut

30.6.

Féria

18.30

DRIET

Za Božie požehnanie a zdravie

St

1.7.

Féria

07.00

DRIET

† Jozef a Mária

Št

2.7.

Návšteva Panny Márie

- sviatok

18.30

DRIET

Poďakovanie za 50 r. života a za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

19.00

DRIET

Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola

- sviatok

17.00

KOST

  Ján

18.30

DRIET

† Katarína, Jozef a Mária

So

4.7.

Panny Márie v sobotu

- ľubovoľná spomienka

07.00

DRIET

† Zuzana, Michal a Ján

Ne

5.7.

Sv. Cyrila a Metoda,

Slovan. vierozvestov

- slávnosť

07.00

DRIET

Na úmysel

08.30

KOST

Poďakovanie za 70 r. života a za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie v sobotu majú veriaci z č. d. 472, 480, 481, 482, 482, 484.

 

* Spovedanie starých a chorých:

   streda        v Kostolnej a Brúsnom     od 8.30 hod.

   štvrtok       v Chocholnej                   od 8.00 hod.

   piatok         v Drietome                     od 8.00 hod.

 

* Spovedanie k prvému piatku:

   v Drietome: pondelok  - žiakov           1 hodinu pred sv. omšou

                     utorok, štvrtok a piatok  1 hodinu pred sv. omšou

   v Kostolnej: piatok                            od 15.30 hod. do sv. omše

 

* V pondelok, 29.6., na záver sv. omše v Kostolnej o 17.00 hod a v Drietome o 18.30 hod. bude slávnostné Te Deum – poďakovanie za uplynulý školský rok. Pozývame žiakov a študentov, ako aj učiteľov a rodičov.

 

* Zajtra je po sv. omšiach „Zbierka na dobročinné diela Svätého otca“.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

28.06.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

29.06.2015

Pondelok

07.00

sv. omša

rodičia Blažejoví

30.06.2015

Utorok

18.00

sv. omša

Jozefína Mináriková

01.07.2015

Streda

18.00

sv. omša

+ rodičia Opátoví

02.07.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rehoľné sestry

03.07.2015

Piatok

07.00

sv. omša

za Božie požehnanie pre rodinu

04.07.2015

Sobota

07.00

sv. omša

Pavlovia z rodiny Bretschneiderovej

05.07.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V pondelok je prikázaný sviatok – povinnosť byť na sv. omši a dobrovoľne nepracovať.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, tiež je prvá sobota v mesiaci - v sobotu po sv. omši bude pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.

 

* Všetkým dobrodincom, darcom a tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a organizácii „Dňa otvorených dverí“ chceme úprimne poďakovať. Nech Vám to Pán hojne odmení svojím požehnaním tu i vo večnosti.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR