Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 29.5.2016 do 5.6.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

29.5.

9. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† JOZEF, ANNA

A SYNOVIA PETER A JÁN

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA DAR ZDRAVIA A BO PRI PRÍLEŽITOSTI 70 R. ŽIVOTA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

30.5.

Féria

18:30

DRIET

† DANIEL RAĆEK, KŇAZ ĽUDOVÍT BUČEK A JORDAN RAČEK

UT

31.5.

Féria

07:00

DRIET

† FR. ANTHONY

ST

1.6.

SV. JUSTÍN

mučeník

18:30

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 70 R. ŽIVOTA A PROSBA O BP PRE RODINU

ŠT

2.6.

Féria

07:00

 

DRIET

NA ÚMYSEL ORDINÁRA

PI

3.6.

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO

slávnosť

17:00

 

18:30

KOST

 

DRIET

† JOZEF VINCURSKÝ

 

† JAKUB A MÁRIA

SO

4.6.

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE

spomienka

07:30

DRIET

POĎAKOVANIE ZA DAR 80 R. ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP

NE

5.6.

10. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

ZA FARNOSŤ

08.30

KOST

† JÁN, ANNA, MAGDALÉNA

10.15

DRIET

† Z ROD. FILOVEJ, ŠÁLEKOVEJ, ORAVCOVEJ

 

 

* Ďakujem za upratovanie farského kostola v uplynulom týždni a na budúcu sobotu prosím veriacich s č. d.: 39, 49, 50, 57, 62, 63, 735.

 

* V novom týždni budeme mať 1. piatok v mesiaci. Príležitosť k sv. spovedi je 1 hodinu pred večernými sv. omšami a ½ hodinu pred rannými sv. omšami.

V stredu je sv. spoveď zvlášť vyhradená pre deti.

 

* V Kostolnej sa bude spovedať v piatok od 15:30 do 17:00.

 

* Chorých budem spovedať nasledovne:

   STREDA - Kostolná a Brusné          od 8.30 hod.

   ŠTVRTOK - Chocholná                   od 8.30 hod.

   PIATOK - Drietoma                         od 8.30 hod.

 

* V piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na túto slávnosť, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

* Budúca nedeľa je 10. v období „Cez Rok“.

 

* Farnosť Drietoma aj v tomto roku organizuje púť na festival mládeže v Medjugorii v termíne od 29.7.do 8.8. Ďalšie informácie a kontakty na prihlásenie nájdete na plagáte vo výveske.

  Do konca mesiaca mája sa v prípade záujmu treba prihlásiť, potom sa plágaty pošlú aj do ďalších dedín na okolí ako v minulosti.

 

 

* Animátori detského tábora oznamujú, že z dôvodu ich nedostatočného počtu letný detský tábor nebude.

 

* Deti v rámci Erka budú mať stretko v pastoračnej miestnosti v sobotu o 15:00.

 

* V nedeľu 26.júna bude v kláštore pátrov redemptoristov Deň otvorených dverí. Program na nástenke.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, farár farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

29.05.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

30.05.2016

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

31.05.2016

Utorok

18.00

sv. omša

starí rodičia Anton a Anna

01.06.2016

Streda

18.00

sv. omša

Miloslav a Anna

02.06.2016

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rodičia Mária a Mikuláš, Romanko

19.00

adorácia

 

03.06.2016

Piatok

07.00

sv. omša

Emília, František, František a Anton

04.06.2016

Sobota

07.00

sv. omša

za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre rodičov

05.06.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Po sv. omši bude adorácia spojená s meditáciou od 19.00 do 20.00 hod. V ten deň spovedáme od 17.00 do 18.00.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Tiež je prvá sobota v mesiaci, avšak tentokrát pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci po sv. omši nebude.

 

* Aj tento rok v nedeľu 26. júna bude u nás v kláštore deň otvorených dverí, i z príležitosti odpustu v kaplnke Matky ustavičnej pomoci. Srdečne Vás pozývame na program, ktorý začne v kaplnke o 9.00 hod. modlitbou sv. ruženca a novény, o 10.00 hod. bude slávnostná sv. omša, bude možnosť prehliadky kláštora, športovo-kultúrny program pre deti, nebude chýbať ani kotlíkový guláš. Viac info na nástenke.. Srdečne Vás pozývame.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR