Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 19.10.2014 do 26.10.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

19.10.

29. nedeľa v cezročnom  období

07.00

DRIET

† Juraj a Mária

08.30

KOST

† Kristína a Pavol

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

20.10.

Féria

18.30

DRIET

† Pavol a Anna

Ut

21.10.

Féria

18.30

DRIET

† Anna, Ján, Anna a Pavol

St

22.10.

Féria

07.00

DRIET

Na úmysel

Št

23.10.

Féria

18.30

DRIET

† Štefan a Anna

19.00

DRIET

 Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

24.10.

Féria

18.30

DRIET

† Ján, Mária, starí rodičia a Zuzana

So

25.10.

Féria

07.00

DRIET

† Pavol, Cecília, Jozef, Vladimír a ich rodičia

Ne

26.10.

30. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

Za zdravie, lásku a pokoj v rodine

08.30

KOST

† Pavol a Mária Duržoví

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh birmovky.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hod. pred sv. omšou.

 

* V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 03. h. letného času posúvame hodiny na 02. h. stredoeurópskeho času.

 

* Mesiac október - mesiac Ružencovej Panny Márie - 1/2 hodinu pred sv. omšou (tak ako je zvykom každý deň), sa modlíme sv. ruženec.

 

* Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

   a) stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,

   b) k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,

   c) pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

19.10.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

20.10.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

21.10.2014

Utorok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Stanislava Bujňačka

22.10.2014

Streda

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Stanislava Bujňačka

23.10.2014

Štvrtok

07.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre Michala

24.10.2014

Piatok

07.00

sv. omša

Michal a Božena

25.10.2014

Sobota

07.00

sv. omša

Emil, Štefan a Veronika

26.10.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 03. h. letného času posúvame hodiny na 02. h. stredoeurópskeho času.

 

* V mesiaci október môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

   1. stačí 5 desiatkov

   2. k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách pri verejnom recitovaní je dobré vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

 

 

P. Peter Hertel, CSsR