Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 25.10.2020 do 1.11.2020.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

25.10.

30. NEDEĹA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

 

DRIET

† ANNA, JOZEF A RODIČIA Z OBOCH STRÁN

 

K - Z  

POĎAKOVANIE ZA DAR 25 R. MANŽELSTVA  MANŽELOV ČECHOVSKÝCH

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

26.10.

FÉRIA

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 30 R. PRE LUCIU A PROSBA ZA ZDRAVIE A BP PRE RODINU

UT

27.10.

FÉRIA

DRIET

ZA DAR ZDRAVIA A BP

PRE ČLENOV ZBORU SV. KATARÍNY

ST

28.10.

SV. ŠIMON A JÚDA

apoštoli

DRIET

POĎAKOVANIE ZA DAR 45 R. MANŽELSTVA 

ŠT

29.10.

FÉRIA

DRIET

† MANŽEL ŠTEFAN, RODIČIA Z OBOCH STRÁN A TETA JÚLIA

PI

30.10.

FÉRIA

DRIET

† JÁN, MILAN, VLADIMÍR, MARIÁN BILČÍKOVÍ

SO

31.10.

PANNA MÁRIA

V SOBOTU

DRIET

† JOZEF, MÁRIA A ICH RODIČIA

NE

1.11.

31. NEDEĹA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

DRIET

† Z ROD. SPAČKOVEJ A MATIŠÁKOVEJ

K – Z

† ŠTEFAN, IRENA REHÁKOVÍ A SYN MILAN

 

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* V uplynulom týždni ste na potreby farnosti venovali 100 €, 20 € a vkladom na farský účet 50 € a 30 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

   (Účet farnosti: RKC Farnosť Drietoma SK09 0900 0000 0000 4169 3448)

 

* Služba upratovania kostolov je dočasne pozastavená.

 

* Budúca nedeľa bude 31. v období „Cez Rok“ a zároveň sviatok Všetkých Svätých.

 

* Slovenskí biskupi udeľujú všeobecný dišpenz od účasti na nedeľných bohoslužbách až do odvolania.

  Konferencia Biskupov Slovenska oznamuje, že v čase od 24.X. do 1.XI. sa pozastavia verejné bohoslužby vzhľadom na zákaz vychádzania.

  Sväté omše na Vaše úmysly budem slúžiť súkromne.

 

* (TK KBS) Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení.

   "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

   Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.

   V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko.

   Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali."

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

NE

25.10.

30. NEDEĽA

V OBDOBÍ CEZ ROK

 

 

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

PO

26.10.

Féria

 

 

na úmysly modlitbovej skupiny

UT

27.10.

Féria

 

 

mamu Annu

ST

28.10.

Féria

 

 

mamu Annu

ŠT

29.10.

Féria

 

 

mamu Annu

 

 

 

PI

30.10.

Féria

 

 

Jozefína Vrábelová

SO

31.10.

Panny Márie v sobotu, (ľs)

 

 

za BP a zdravie pre rodičov, st. rodičov a krstných rodičov

NE

1.11.

31. NEDEĽA

V OBDOBÍ CEZ ROK

 

 

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sv. omše: Pondelok - Nedeľa: BEZ ÚČASTÍ VERIACICH! (až do odvolania)

  ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ BUDEME SLÚŽIŤ TAK, AKO BOLI ZAPÍSANÉ.

 

* Sviatosť zmierenia:

  TERMÍN SVÄTEJ SPOVEDE SI MÔŽETE V TOMTO ČASE OBMEDZENÍ DOHODNÚŤ AJ INDIVIDUÁLNE PO TELEFONICKOM ROZHOVORE. PO SV. SPOVEDI VÁM KŇAZ PODÁ SV. PRIJÍMANIE.

 

* Počas mesiaca október môžeme počas modlitby sv. ruženca (stačí päť desiatkov) získať úplné odpustky a to tak, že sa pred každým desiatkom pridá nábožné rozjímanie o tajomstvách, a ako nás pozývajú otcovia biskupi, pri každom Zdravase, je potrebné povedať celé tajomstvo. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení.

 

* Naše misijné dielo a kláštornú kaplnku môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet: SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka). Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.