Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 22.3.2015 do 29.3.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

22.3.

Piata pôstna nedeľa

07.00

DRIET

† Anna, Jozef, Dušan a Juliana

08.30

KOST

† Štefan, Mária, Anton a Jozef

10.15

DRIET

Za farníkov

13.45

DRIET

Pobožnosť krížovej cesty

13.45

KOST

Pobožnosť krížovej cesty

Po

23.3.

Po piatej pôstnej nedeli

Féria

17.00

KOST

Za Božiu pomoc a zdravie

18.30

DRIET

† Štefan Michalec

Ut

24.3.

Po piatej pôstnej nedeli

Féria

07.00

DRIET

† Štefan, Ján a František

St

25.3.

Zvestovanie Pána,

- slávnosť

17.00

KOST

Na úmysel biskupa

18.30

DRIET

Za Božie požehnanie pre matky vo farnosti

Št

26.3.

Po piatej pôstnej nedeli

Féria

07.00

DRIET

† Štefan Mikláš

Pi

27.3.

Po piatej pôstnej nedeli

Féria

07.00

DRIET

† Katarína, Štefan a Peter

So

28.3.

Po piatej pôstnej nedeli

Féria

07.00

DRIET

† Ladislav a Františka

Ne

29.3.

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

07.00

DRIET

† Miroslav

08.30

KOST

† Irena a Štefan

10.15

DRIET

Za farníkov

13.45

DRIET

Pobožnosť krížovej cesty - mladí

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie kostola, ale aj všetkým, ktorí brigádovali vo fare.

 

* Upratovanie kostola v sobotu majú veriaci z č. d. 381, 383, 384, 385, 386, 696.

 

* Po celý týždeň spovedáme v okolitých farnostiach. Rozpis je vo výveske.

 

* V pondelok 23.3.2015 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých:

   o 17.00 hod.        v Kostolnej Záriečí v kostole

   o 18.30 hod.        v Drietome

 

* Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.

 

* V sobotu bude o 15.00 hod. stretko detí vo fare.

 

* Zo soboty na nedeľu je zmena zimného času na letný čas. Spíme o hodinu menej. Nezabudnite si prestaviť hodiny.

 

* Na kvetnú nedeľu sa  sv. omše začnú posviackou ratolestí, ktoré si prinesiete.

 

* Na Kvetnú nedeľu je 30. medzinárodný deň mládeže. Krížovú cestu sa v tento deň o 14.30 hod. v Drietome budú modliť mladí a spievať bude farský zbor.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

22.03.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

23.03.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

24.03.2015

Utorok

07.00

sv. omša

Jozef a rodičia

25.03.2015

Streda

07.00

sv. omša

za Božie požehnanie pre Mariána s rodinou

26.03.2015

Štvrtok

07.00

sv. omša

za uzdravenie, Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

27.03.2015

Piatok

07.00

sv. omša

za obrátenie a uzdravenie od závislostí pre syna Martina

28.03.2015

Sobota

07.00

sv. omša

Roman

29.03.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V nedeľu 22.3.2015 u nás krížová cesta nebude, ale bude o 13.45 hod. v kostole sv. Kozmu a Damiána a po nej od 14.30 hod do 16.00 hod spovedáme.

 

* V pondelok v kostole sv . Kozmu a Damiána bude o 17.00 hod sv. omša, pri ktorej chorí a starší môžu prijať sviatosť pomazania chorých.

 

* Na Kvetnú nedeľu požehnáme ratolesti, ktoré si prinesiete.

 

* Chceme poprosiť Vás, ktorí môžete, o príspevok 2% z dane pre naše spoločenstvo; tlačivá nájdete vzadu na stolíku. Treba ich poslať vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad do Trenčína nechať u nás, my ich tam potom naraz zanesieme. Pán Boh zaplať za Vašu podporu!

 

 

P. Peter Hertel, CSsR