Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 25.1.2015 do 1.2.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

25.1.

Tretia nedeľa  v období cez rok

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Bečárovú a Ožvaldovú

08.30

KOST

† Anna a Pavol Klingoví

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

26.1.

Sv. Timoteja a Títa, bis.

- spomienka

18.00

DRIET

† Ján Stopka

Ut

27.1.

Féria

18.00

DRIET

† z rodiny Bečárovej

St

28.1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

- spomienka

7.00

DRIET

Na úmysel biskupa

Št

29.1.

Féria

18.00

DRIET

† Anna

18.30

DRIET

Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej

Pi

30.1.

Féria

18.00

DRIET

† Hedviga, Štefan a Klaudia

So

31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza

- spomienka

7.00

DRIET

† Štefan a Zuzana

Ne

1.2.

Štvrtá nedeľa v období cez rok

07.00

DRIET

† Ján a Anna Spačkoví

08.30

KOST

Za Božie pož., zdravie a pokoj v rodine

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie kostola v sobotu majú veriaci z č. d. 241, 262, 264, 268, 778, 418.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hodinu pred sv. omšou.

 

* Prosím mužov vo štvrtok o 9.00 hod. na brigádu. Treba odstrániť vianočnú výzdobu. Vďaka.

 

* V sobotu o 15.00 hod. bude vo fare stretko detí.

 

* Budúca nedeľa je prvá nedeľa mesiaca, spojená so zbierkou na potreby farnosti. Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

25.01.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

26.01.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

27.01.2015

Utorok

18.00

sv. omša

Emília, Anna, Štefan

28.01.2015

Streda

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie pre snúbencov Juraja a Máriu a ich rodiny

29.01.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Peter

30.01.2015

Piatok

07.00

sv. omša

za Božie požehnanie, obrátenie a spásu všetkých členov rodiny

31.01.2015

Sobota

07.00

sv. omša

rodičia

01.02.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR