Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 13.8.2017 do 20.8.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

13.8.

19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† GUSTÁV, ZUZANA A ICH RODIČIA

08.30

KOST

† RODIĆIA JÁN, ANNA, MAGDALÉNA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

14.8.

SV. MAXIMILIÁN KOLBE

kňaz a mučeník

18:30

 

DRIET

† JÁN, MÁRIA BLAŽEJOVÍ

A ICH RODIČIA

UT

15.8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

prikázaný sviatok

07:00

17:00

18:30

DRIET

KOST

DRIET

† JOZEF A MÁRIA

POĎAKOVANIE ZA 65 R. ŽIVOTA

ZA FARNOSŤ

ST

16.8.

 

FÉRIA

18:30

DRIET

† Z ROD. ZUŠTINOVEJ A BELICOVEJ

ŠT

17.8.

 

FÉRIA

07:00

DRIET

† RODIĆIA A STARÍ RODIČIA

PI

18.8.

FÉRIA

18:30

DRIET

ZA ZDRAVIE A B.P. V RODINE

SO

19.8.

Prebl. PANNA MÁRIA

07:30

DRIET

† ŠVAGRINÁ, SYNOVEC, TETA

A OSTATNÁ RODINA

NE

20.8.

20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07.00

DRIET

ZA ZDRAVIE A B.P. PRE ANNU S RODINOU

08.30

KOST

ZA ZDRAVIE A B.P. A OCHRANU P.M. PRE JOZEFA BEČÁRA

10.15

KYKULA

ZA FARNOSŤ

(PRI STAROM CINTORÍNE)

 

 

* Ďakujem za upratovanie farského kostola v uplynulom týždni a na budúci týždeň prosím veriacich s č. d.: 392, 402, 406, 407. 

 

* V utorok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, účasť na sv. omši nás zaväzuje vo svedomí rovnako ako každá nedeľa.

 

* Budúca nedeľa bude 20. v období „Cez Rok“.

 

* Na budúcu nedeľu bude svätá omša o 10:15 na Kykuli, pri starom cintoríne. Sv. omša v Drietome o 10:15 nebude.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať v Trenčíne:

   Ján Stanček, syn Jána a Vlasty r. Sitarčíkovej, bývajúci v Bratislave a Mária Špačková, dcéra Mariána a Márie r. Horňákovej, bývajúca v Kostolnej-Záriečí.

   Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

13.08.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

14.08.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

15.08.2017

Utorok

07.00

sv. omša

za Ladislava a Evu

16.08.2017

Streda

18.00

sv. omša

Silvester, Emília

17.08.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rodina Pitrová

18.08.2017

Piatok

18.00

sv. omša

prosba o BP pre Jána

19.08.2017

Sobota

07.00

sv. omša

prosba o BP pre Jána

20.08.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V utorok je prikázaný sviatok – máme povinnosť byť sv. omši a dobrovoľne nepracovať.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.