Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 23.11.2014 do 30.11.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

23.11.

Slávnosť Krista Kráľa

HODY

(Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica)

07.00

DRIET

† Ján, Mária a Michal

08.30

KOST

† Jozefína, Peter, Ľudmila a Etela

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

24.11.

Sv. Ondreja Dung - Laca

kňaza, a spoločníkov, muč.

- spomienka

18.00

DRIET

† Emília, Ondrej, Milan a Peter

Ut

25.11.

Sv. Kataríny Alexand.

panny a mučenice

- slávnosť

18.00

DRIET

† Pavol Spaček, jeho rodičia, Mária a Jozef

St

26.11.

Féria

07.00

DRIET

Na úmysel

Št

27.11.

Féria

18.00

DRIET

† Ján, Katarína Miklášoví, syn Štefan a Štefan

18.30

DRIET

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

28.11.

Féria

18.00

DRIET

† Jozef, Katarína, Jozef a Magdaléna

So

29.11.

Féria

07.00

DRIET

† Ondrej, Mária a Ondrej

Ne

30.11.

Prvá adventná nedeľa

07.00

DRIET

Za Božie požehnanie pre Andreja

08.30

KOST

† Anna a Pavol

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hodinu pred sv. omšou.

 

* Deti, v sobotu o 14.30 hod. bude v kostole ďalšie kolednícke stretko, o 15.00 hod. nácvik jasličkovej a o 15.30 hod. vo fare stretko. Pozývame všetky deti.

 

* Na budúcu nedeľu:

- Bude vo farskom kostole celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Začiatok bude po druhej sv. omši a ukončenie o 16.00 hod. požehnaním.

 

- Budeme počas sv. omší posviacať adventné vence. Pri príchode do kostola si ich položte pred obetný stôl.

 

- Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

23.11.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

24.11.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

Ján Janík a Mária

25.11.2014

Utorok

18.00

sv. omša

za ružencové spoločenstvo

26.11.2014

Streda

18.00

sv. omša

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Matky Sedembolestnej a za pokoj v rodine

27.11.2014

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rodičia a starí rodičia

28.11.2014

Piatok

18.00

sv. omša

poďakovanie za 30. rokov manželstva s prosbou o ďalšie požehnanie

29.11.2014

Sobota

07.00

sv. omša

Jozef

30.11.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V sobotu sa končí obdobie cez rok a nedeľou sa začína sláviť adventné obdobie a teda i Nový cirkevný rok. Na nedeľnú sv. omšu si môžete priniesť vaše adventné vence na požehnanie.

 

* Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR