Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 19.3.2017 do 26.3.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

19.3.

3. PÔSTNA NEDEĽA

07.00

DRIET

† JOZEF, KATARÍNA, JOZEF, MAGDALÉNA

08.30

KOST

† JOZEF VINCÚRSKY A RODIĆIA Z OBOCH STRÁN A DETI

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

14.00

DRIET

Krížová cesta (matky)

PO

20.3.

SV. JOZEF

slávnosť

18:00

DRIET

† MICHAL A MÁRIA

UT

21.3.

FÉRIA

07:00

DRIET

NA ÚMYSEL ORDINÁRA

ST

22.3.

FÉRIA

18:00

 

18:30

DRIET

ZA BP PRE RODINU BELICOVÚ

 

ADORÁCIA

ŠT

23.3.

FÉRIA

07:00

DRIET

† ŠTEFAN ŠUBERT, FRANTIŠEK, JÁN

PI

24.3.

FÉRIA

18:00

DRIET

ZA BP A ZDRAVIE PRE RODINU

SO

25.3.

ZVESTOVANIE PÁNA

slávnosť

07:30

DRIET

† VLADIMÍR, KRISTÍNA, ŠTEFAN A OSTATNÍ Z RODINY

NE

26.3.

4. PÔSTNA NEDEĽA

„LAETARE“

07.00

DRIET

† RODIĆIA A SÚRODENCI

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 80 R. ŽIVOTA A PROSBA O BP DO ĎALŚÍCH ROKOV

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

14.00

DRIET

Krížová cesta (mládež)

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola. Na budúci týždeň prosím o túto službu veriacich s č. d.: 695, 696, 697.

 

* Pobožnosť Krížovej cesty v tomto týždni:

Drietoma:

Piatok o 17.20 hod. (namiesto modlitby posvätného ruženca)

Nedeľa o 14.00 hod. (mládež)

Kostolná – Záriečie:

Kaplnka - Piatok o 17:30

Kaplnka - Nedeľa o 14:00

 

* V sobotu bude eRko stretnutie detí o 15:00 v pastoračnej miestnosti.

 

* V nedeľu 26.3. bude stretko detí v kláštore o 16:00.

 

* Deň 25. marec je Deň počatého života. Úctu k životu môžeme aj my vyjadriť nosením bielej stužky. Nájdete ju na stolíku pri časopisoch a novinách.

 

* V tomto roku farnosť Drietoma organizuje púť na festival mladých do Medžugorja v termíne 28.7. – 7.8. 2017, info a kontakty na prihlásenie nájdete na plagáte vo výveske.

 

* Budúca nedeľa bude 4. Pôstna – Laetare – Radostná nedeľa.

 

* Na nástenke nájdete info o ponuke pracovných miest v CSS (Centrum sociálnych služieb) Skalka n. Váhom, záujemcovia sa môžu informovať na tel. číslach uvedených na plagáte.

 

* V noci zo soboty 25.3. na nedeľu 26.3. sa mení čas. O 2. hodine SEČ sa posúvajú hodiny na 3. hodinu letného času J.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

19.03.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

14.00

krížová cesta

 

20.03.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

21.03.2017

Utorok

18.00

sv. omša

Ján, Zuzana a syn Pavol

22.03.2017

Streda

18.00

sv. omša

Jozef

23.03.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rodičia, starí rodičia z oboch strán, krstní rodičia a ich deti

24.03.2017

Piatok

17.30

krížová cesta

 

18.00

sv. omša

Drahuška, Pavol a Jozef

25.03.2017

Sobota

07.00

sv. omša

z rodiny

26.03.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

14.00

krížová cesta

 

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami, okrem nedele a sviatkov.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* Na budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu sa mení čas o jednu hodinu dopredu.

 

* V nedeľu 26.3. o 16.00 hod. bude v kláštore stretko detí; deti srdečne pozývame.

 

* Prosíme Vás, ktorí môžete, o príspevok 2% z dane pre naše spoločenstvo; tlačivá sú vzadu na stolíku. Treba ich poslať vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad do Trenčína nechať u nás, my ich tam potom naraz zanesieme. Pán Boh zaplať za Vašu podporu!