Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 22.11.2015 do 29.11.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

 

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

22.11.

34. nedeľa v období

„Cez Rok“

KRISTA KRÁĽA

slávnosť

FARSKÉ HODY

07.00

DRIET

† ANNA, STANISLAV, ANNA, JOZEF

08.30

KOST

ZA DAR ZDRAVIA A BOŽIEHO POŽEHNANIA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

23.11.

Féria

18:00

DRIET

† EMÍLIA, ONDREJ, MILAN, PETER

UT

24.11.

Sv. Ondrej Dung - Lak a spoločníci, mučeníci

spomienka

07:00

DRIET

† KATARÍNA

ST

25.11.

Sv. KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ, panna a mučenica, PATROCÍNIUM KOSTOLA

18:00

DRIET

† JÁN A KATARÍNA MIKLÁŠOVÁ, SYN ŠTEFAN A ZAŤ ŠTEFAN

ŠT

26.11.

Féria

07:00

DRIET

Na úmysel

PI

27.11.

Féria

(Detská sv. omša)

18.00

DRIET

† TIBOR, MILAN, SYN MILAN

SO

28.11.

Bl. Panna Mária, spomienka

07:30

15:00

DRIET

Na úmysel

SOBÁŠ ŠEVČÍK - MIKOLÁŠKOVÁ

NE

29.11.

1. Adventná nedeľa

 

Výročná Farská poklona do 16:00

07.00

DRIET

† JOZEF, KATARÍNA,

JOZEF, MAGDALÉNA

08.30

KOST

† MICHAL A MARIA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

Vystavenie Sviatosti Oltárnej

 

 

* V nedeľu 22.11.2015 o 16:00 slávime v celej farnosti hody, nakoľko náš farský kostol je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Dnes môžeme získať pri sv. omšiach vo farskom kostole plnomocné odpustky. Na získanie odpustkov je potrebné prijať Eucharistiu a pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca.

 

* Po sv. omšiach bude hodová ofera. Za Vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

* V nedeľu 22.11.2015 o 16:00, sa bude konať vo farskom kostole koncert, na ktorom vystúpi trenčiansky spevácky zbor pod vedením Dr. Jozefa Vakoša. Srdečne na tento koncert pozývame všetkých, ktorí majú radi príjemnú hudbu. Dobrovoľné vstupné.

 

* Ďakujem veriacim, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola v sobotu. Na budúcu sobotu prosím o túto službu veriacich s č.d.: 26, 27, 773, 762, 32, 34.

 

* V piatok bude detská sv. omša, srdečne pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce. V nedeľu o 15:00 bude nácvik na jasličkovú pobožnosť.

 

* Budúca nedeľa bude 1. Adventná. Začína sa nový cirkevný rok cyklus C.

 

* Na budúcu nedeľu:

- Bude vo farskom kostole výročná farská celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Začiatok bude po druhej sv. omši a ukončenie o 16.00 hod. požehnaním.

- Budeme počas sv. omší posviacať adventné vence. Pri príchode do kostola si ich položte pred obetný stôl.

- Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu.

 

* Bohuznámi obetovali milodar 100 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať: Jan Ševčík, syn Karla a Jany r. Škráčkovej, bývajúci v Uherskem Hradišti a Dominika Mikolášková, dcéra Jána a Anny r. Lehotskej, bývajúca v Drietome. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, farár farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

22.11.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

23.11.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

24.11.2015

Utorok

18.00

sv. omša

za uzdravenie a Božiu pomoc pre Annu

25.11.2015

Streda

18.00

sv. omša

Milan, Eduard, Ľudovít

26.11.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

poďakovanie za dožitých 96. r. života mamy s prosbou o Božie požehnanie a zdravie do ďalších rokov

27.11.2015

Piatok

07.00

sv. omša

za Božiu pomoc pre rodinu

28.11.2015

Sobota

07.00

sv. omša

Stanislav a Anna a ich rodičia

29.11.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V sobotu sa končí obdobie cez rok a nedeľou sa začína sláviť adventné obdobie a teda i Nový cirkevný rok. Na nedeľnú sv omšu si môžete priniesť vaše adventné vence na požehnanie.

 

* Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR