Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 26.2.2017 do 5.3.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

26.2.

8. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† VLADIMÍR, VLADISLAV, TIBOR A LUBOŠ

08.30

KOST

† MICHAL

ZA DAR ZDRAVIA A BP PRE RODINU

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

27.2.

Féria

18:00

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 29 ROKOV MANŽELSTVA A PROSBA O ZDRAVIE A BP DO ĎALŚÍCH ROKOV

UT

28.2.

Féria

07:00

DRIET

† RUDOLF

ST

1.3.

POPOLCOVÁ STREDA

(Prísny pôst)

17:00

 

18:00

KOST

 

DRIET

† IMRICH

 

† JOZEF, EMÍLIA HRNČÁRIKOVÍ

† JOZEF A ANNA CAPÁKOVÍ

ŠT

2.3.

Féria

07:00

DRIET

† FRIDRICH JÁNOŠÍK

PI

3.3.

Féria

17:00

 

18:00

KOST

 

DRIET

† Z RODINY VRAŽDOVEJ

 

† JÁN, MÁRIA BLAŽEJOVÍ

A ICH RODIĆIA

SO

4.3.

Féria

07:30

DRIET

† IMRICH A RODIĆIA

NE

5.3.

1. PÔSTNA NEDEĽA

07.00

DRIET

† JÚLIA A ONDREJ MIKLÁŚOVÍ

A ICH RODIĆIA

08.30

KOST

ZA ZDRAVIE A BP PRE RODINU MALÁKOVÚ

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

14.00

DRIET

Krížová cesta

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste upratovali kostol. Na budúci týždeň prosím o túto službu veriacich s č.d.:387,389,390,391,393,395.

 

* V týždni máme 1. piatok v mesiaci.

   V Drietome sa bude spovedať ½ hodinu pred rannou a 1 hodinu pred  večernou sv. omšou.

   V Kostolnej v stredu a v piatok od 16:00 hod. do 17:00.

   Spovedanie starých a chorých v 1. piatkovom týždni:

   UTOROK: Kostolná a Chocholná od 9:00 hod.

   ŠTVRTOK: Drietoma, Brusné, Hranica od 9:00 hod.

 

* V stredu je Popolcová streda. Začína sa obdobie pôstu. V pôstnom období by sa mal každý kresťan katolík zdržiavať hlučných zábav a diskoték.

   Na Popolcovú stredu nás zaväzuje vo svedomí prísny pôst:

   - od 14. roku sa zdržiavať mäsitého pokrmu

   - od 18. roku do 60. roku života iba raz za deň sa dosýta najesť nemäsitého pokrmu.

   V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 

* Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v pôstnom období v Drietome:

   - každý piatok   o 17.20 hod. (namiesto modlitby posvätného ruženca)

   - v nedeľu         o 14.00 hod.

 

* V Kostolnej - Záriečí bude bývať Krížová cesta v kaplnke vždy v nedeľu o 14:00, v piatok v prípade večernej sv. omše v kláštore o 17:30, v prípade rannej sv. omše v kláštore bude krížová cesta v kostole o 17:00 sv. Kozmu a Damiána.

 

* V sobotu bude stretnutie detí eRko o 15:00 v pastoračnej miestnosti.

V kláštore bude stretko detí v sobotu o 16:00.

 

* Budúca nedeľa bude 1. Pôstna. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícku Charitu.

 

* Bohuznámi obetovali milodar 30 € a 50 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

26.02.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

27.02.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimkovú

28.02.2017

Utorok

18.00

sv. omša

Jozef, Anna a ich rodičia

01.03.2017

Streda

07.00

sv. omša

Emília, Anna, Štefan

02.03.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za Božiu pomoc a pomoc. P. Márie pri pôrode

19.00

adorácia s meditáciou

 

03.03.2017

Piatok

07.00

sv. omša

starí rodičia a Mária a Michal

04.03.2017

Sobota

07.00

sv. omša

poďakovanie za milosti minulého roka s prosbou o požehnanie v tomto roku pre rodinu Malákovú

05.03.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

14.00

krížová cesta

 

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami, okrem nedele a sviatkov.

 

* Utorkom sa končí prvá časť cezročného obdobia a v stredu sa začína pôstne obdobie.

 

* V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahradzuje žiadnym iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pri sv. omši bude značenie popolom.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Po sv. omši bude adorácia s meditáciou od 19.00 do 20.00 hod. V ten deň spovedáme v čase 17.00 - 18.00 hod.

 

* Krížová cesta bude bývať u nás v kaplnke v pôstnom období vždy v nedeľu o 14.00 hod, v piatky pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.; keď bude u nás sv. omša v piatok ráno, piatková krížová cesta bude večer v kostole sv. Kozmu a Damiána.

 

* Tento týždeň je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci; v sobotu po sv. omši bude pobožnosť k MUP.

 

* V sobotu 4.3. o 16.00 hod. bude v kláštore stretko detí; deti srdečne pozývame.

 

* Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

 

* Prosíme Vás, ktorí môžete, o príspevok 2% z dane pre naše spoločenstvo; tlačivá sú vzadu na stolíku. Treba ich poslať vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad do Trenčína nechať u nás, my ich tam potom naraz zanesieme. Pán Boh zaplať za Vašu podporu!