Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 14.9.2014 do 21.9.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

14.9.

24. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Peter a syn Peter

08.30

KOST

† Margita

10.15

BRÚSNE

Za farníkov

Po

15.9.

Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska

- slávnosť

08.00

DRIET

Poďakovanie za 80 r. života a za pokoj v rodine

10.15

MALÁ CHOCH

Poďakovanie za 90 r. života a za Božie požehnanie v rodine

Ut

16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa,  muč.

- spomienka 

18.30

DRIET

† Mária, Michal a starí rodičia

St

17.9.

Féria

07.00

DRIET

† Ivan Bečár

Št

18.9.

Féria

18.30

DRIET

† Matilda a Jozef Svoradoví

19.00

DRIET

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

19.9.

Féria

18.30

DRIET

† Štefan Chorvát

So

20.9.

Sv. Ondreja Kima, Pavola Chonga a spoločníkov, muč.

- spomienka 

07.00

DRIET

Za Božie požehnanie a zdravie

Ne

21.9.

25. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

Poďakovanie za 80 r. života a za Božie požehnanie v rodine

08.30

KOST

Poďakovanie za 80 r. života a za Božie požehnanie v rodine

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie v sobotu majú veriaci z č. d. 353, 550, 357, 359, 370, 371.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hod. pred sv. omšou.

 

* V pondelok 15.9.2014 bude svätá omša o 10.15 hod. v Malej Chocholnej pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. V Kostolnej v kostole svätá omša nebude.

 

* Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Vo farskom kostole to bude v stredu. Formulár sv. omše je Na poďakovanie za úrodu.

 

* V sobotu 20.9.2014 bude stretnutie birmovancov:     o 08.30 hod.    v Kostolnej

                                                                                  o 10.30 hod.    v Drietome

 

* V sobotu o 15.00 hod. bude stretko detí vo fare. Pozývame všetky deti.

 

* Vincentínska rodina organizuje 6. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu – Pomôžte Haiti. Aj my môžeme pomôcť kúpou medovníkového srdiečka – v našej farnosti na budúcu nedeľu po sv. omšiach.

 

* Nitrianska diecéza v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie organizuje diecéznu púť do Šaštína na sobotu 11. októbra 2014. Program je vo výveske.

   Aj z našej farnosti pôjdeme na túto púť. Kto má záujem zúčastniť sa na nej, nech sa prihlási v sacristii.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

14.09.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

15.09.2014

Pondelok

10.00

sv. omša

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre novomanželov a pomoc Matky Božej po celý život

16.09.2014

Utorok

18.00

sv. omša

z rodín Malákovej a Janíkovej

17.09.2014

Streda

18.00

sv. omša

manžel Michal a jeho rodičia

18.09.2014

Štvrtok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu s rodinou

19.09.2014

Piatok

07.00

sv. omša

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Matky ustavičnej pomoci, za pokoj v rodine

20.09.2014

Sobota

07.00

sv. omša

Igor

21.09.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR