Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 18.2.2018 do 25.2.2018.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

18.2.

1.PÔSTNA NEDEĽA

07:00

DRIET

† MARGITA A GUSTÁV

08:30

KOST

ZLATÁ SVADBA

JÁN A MARIANA HORŇÁKOVÍ

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

19.2.

FÉRIA

18:00

DRIET

† Z ROD. MALÁKOVEJ A Z ROD. ABJANIČ

UT

20.2.

FÉRIA

07:00

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 70 R. ŽIVOTA PRE ŠTEFÁNIU A PROSBA O ZDRAVIE A BP DO ĎALŠÍCH ROKOV

ST

21.2.

FÉRIA

18:00

18:30

DRIET

† MÁRIA, JÁN, VILIAM

A D O R Á C I A

ŠT

22.2.

KATEDRA SV. PETRA

liturg. sviatok

07:00

DRIET

† RÓBERT

PI

23.2.

FÉRIA

(detská sv. omša)

18:00

DRIET

† KATARÍNA, JÁN, SYN CYRIL

SO

24.2.

FÉRIA

07:30

DRIET

† ANNA A JOZEF GREGUŠOVÍ

NE

25.2.

2.PÔSTNA NEDEĽA

07:00

DRIET

† MÁRIA BULKOVÁ

08:30

KOST

† EMÍLIA A RODIČIA JÁN,

ANNA A MAGDALÉNA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste v uplynulom týždni upratovali kostol. Na budúci týždeň prosím o túto službu veriacich s č.d.: 27, 32, 762, 773, 39, 741.

 

* Krížová cesta bude v Drietome v piatok o 17.20 hod. a v nedeľu o 14.00 hod..

 

* V Kostolnej-Záriečí bude krížová cesta v piatok o 17:00 v kostole sv. Kozmu a Damiána a v nedeľu o 14:00 v kaplnke v kláštore.

 

* V piatok večer bude detská sv. omša, pozývam všetky deti z farnosti, zvlášť prvoprijímajúce. Deti poprosím aby prišli o 17:00 do kostola, rozdelia si zastavenia, budú sa modliť detskú krížovú cestu.

 

* V sobotu bude stretnutie detí eRko o 15:00 v pastoračnej miestnosti.

 

* Budúca nedeľa bude 2. Pôstna.

 

* Bohuznámi obetovali milodar 50 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Stretnutie birmovancov bude 4. marca, 3. pôstnu nedeľu, o 14:00 vo farskom kostole.

 

* Svätý otec vyhlásil tento piatok - 23. február – za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Túžbou Svätého Otca je aby sa celá Cirkev zapojila do tejto výzvy.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

18.2.2018

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

19.2.2018

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

20.2.2018

Utorok

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie a pokoj v rodine

21.2.2018

Streda

07.00

sv. omša

rodičia Samákoví

22.2.2018

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Pavol a Anna

23.2.2018

Piatok

07.00

sv. omša

Ján a manželka

24.2.2018

Sobota

07.00

sv. omša

za uzdravenie Terezky

25.2.2018

Nedeľa

10.00

14.00

sv. omša

krížová cesta

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Krížová cesta:   piatok o 17.00 hod. - v kostole sv. Kozmu a Damiána (u nás v kaplnke nebude)

                           nedeľa o 14.00 hod. - u nás v kaplnke

 

* V tomto týždni máme jarné kántrové dni, u nás v kaplnke v stredu, úmysel: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. februára 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Túžbou Svätého Otca je, aby sa celá cirkev zapojila do tejto výzvy.