Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 15.4.2018 do 22.4.2018.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

15.4.

3. VEĹKONOČNÁ NEDEĽA

07:00

DRIET

† RODIĆIA ŠTEFAN A MÁRIA A STARÍ RODIČIA

08:30

KOST

† FRIDRICH A ANNA

A † Z ROD. VRAŽDOVEJ

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

16.4.

FÉRIA

18:00

DRIET

† RUDOLF MASLÁK

UT

17.4.

FÉRIA

07:00

DRIET

ZA DARY VIERY A D.S.

PRE CELÚ RODINU

ST

18.4.

FÉRIA

18:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRI PRÍLEŽITOSTI 70 R. ŽIVOTA A BP PRE CELÚ RODINU

ŠT

19.4.

FÉRIA

07:00

DRIET

NA ÚMYSEL DARCU

PI

20.4.

FÉRIA

18:00

DRIET

† ANNA, JOZEF FORGÁČOVÍ A RODIĆIA Z OBOCH STRÁN

SO

21.4.

FÉRIA

07:30

DRIET

† RÓBERT

NE

22.4.

4. VEĹKONOČNÁ NEDEĽA

 

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

07:00

DRIET

† RUDOLF HOLÁNI

08:30

KOST

† MÁRIA LIPTÁKOVÁ

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste v uplynulom týždni upratovali kostol. O túto službu na budúci týždeň prosím veriacich s č. d.: 286, 290, 296, 301, 304, 318.

 

* Bohuznámi venovali v uplynulom týždni milodary: 50 €, 30 €, 20 €.  Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera. Od 16.–22.4. je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Sv. otec František nás povzbudzuje k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

 

* Na budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na Kňazský seminár.

 

* V nedeľu 29.4. bude poobede stretnutie s rodičmi detí, ktoré v tomto roku pôjdu na 1. sv. prijímanie. Prosím rodičov, aby si rezervovali čas na toto stretnutie.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

15.4.2018

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

16.4.2018

Pondelok

18.00

sv. omša

Jozefína a Juraj a otec Ferdinand

17.4.2018

Utorok

18.00

sv. omša

Za BP celej rodiny

18.4.2018

Streda

18.00

sv. omša

Za BP celej rodiny

19.4.2018

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Poďakovanie za 85 r. pre Terku

20.4.2018

Piatok

18.00

sv. omša

Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe

21.4.2018

Sobota

7.00

sv. omša

Za BP pre rodinu Minárovú

22.4.2018

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* Na Slovensku sa v dňoch 16. - 22. apríla 2018 uskutoční Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pápež František nás v tieto dni povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

 

* Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!