Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 4.10.2015 do 11.10.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

4.10.

27. nedeľa v období „Cez Rok“

07.00

DRIET

† HELENA, JÁN, VLADIMÍR, CECÍLIA, JOZEF

08.30

KOST

† ANNA GAGOVÁ

10.15

BRÚSNE

ZA FARNOSŤ

PO

05.10.

Féria

18:00

DRIET

† JÁN

UT

06.10.

Sv. Bruno, kňaz

spomienka

07:00

 

15:00

DRIET

 

KOST

POĎAKOVANIE A PROSBA O BP PRI VÝKONE POVOLANIA

POHREB - P. ORAVCOVÁ

ST

07.10.

Ružencová P. Mária

spomienka

18:00

18:30

DRIET

ZA DAR ZDRAVIA A BP PRE RODINU

ADORÁCIA

ŠT

08.10.

Féria

07:00

DRIET

† MICHAL, KATARÍNA ONDRAČKOVÍ MICHAL, PAVLA POLEKOVÍ

PI

09.10.

 

Féria

18.00

DRIET

ZA DAR ZDRAVIA A BP PRE RODINU

SO

10.10.

Panna Mária v sobotu

07:30

 

15:00

DRIET

 

DRIET

† PAVOL, APOLÓNIA, MICHAL, ANKA

 

SOBÁŠ JANÍK - ZAJACOVÁ

NE

11.10.

28. nedeľa v období „Cez Rok“

07.00

DRIET

† ŠTEFAN, JÁN, ANNA, JÁN, JARMILA

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 70 R. ŽIVOTA A PROSBA ZA DAR ZDRAVIA A BP

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Slávime 27. nedeľu v období „Cez rok“, 1. októbrovú, po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Ďakujem veriacim, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola v sobotu. Na budúcu sobotu prosím o túto službu veriacich s č. d. 392, 392, 392, 392, 402.

 

* Od pondelka sa mení čas sv. omší večer na 18:00, čas ranných sv. omší v pracovných dňoch zostáva o 07:00. V sobotu ráno o 07:30.

 

* V piatok večer bude detská sv. omša. Nácvik detí na spev bude v pastoračnej miestnosti o 17:15.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať:

   Juraj JANÍK, syn Jozefa a Evy r. Filipovej, bývajúci v Kostolnej - Záriečí a Mária ZAJACOVÁ, dcéra Ladislava a Márie r. ONDRAČKOVEJ, bývajúca v Drietome.

* Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to prosím oznámi na RKFÚ.

 

* Bohuznámi venovali milodar 100 € a 100 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Budúca nedeľa bude 28. v období „Cez rok“.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, farár farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

04.10.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

05.10.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

Viliam, Anna, Jozef

06.10.2015

Utorok

18.00

sv. omša

za živých členov sv. ruženca

07.10.2015

Streda

18.00

sv. omša

za živých členov sv. ruženca

08.10.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Jozef Michálik a rodičia

09.10.2015

Piatok

07.00

sv. omša

za Barborku

10.10.2015

Sobota

07.00

sv. omša

rodičia, súrodenci a ostatní členovia rodiny

11.10.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V mesiaci október môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

   1.     stačí 5 desiatkov

   2.    k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

   3.    pri verejnom recitovaní je dobré vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

 

 

P. Peter Hertel, CSsR