Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 19.4.2015 do 26.4.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

19.4.

Tretia veľkonočná nedeľa

07.00

DRIET

† Štefan, Mária a ich rodičia

08.30

KOST

† Irena a Štefan

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

20.4.

Po 3. veľ. nedeli

Féria

18.30

DRIET

† Alžbeta, Benedikt, Antónia a Alžbeta

Ut

21.4.

Sv. Anzelm, bis. a uč. C.

- spomienka

18.30

DRIET

† Jozef a Mária

St

22.4.

Po 3. veľ. nedeli

Féria

07.00

DRIET

† Viktor a Anna

Št

23.4.

Sv. Vojtech, bis. a muč.

- spomienka

18.30

DRIET

Poďakovanie za 60 r. života a Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

19.00

DRIET

Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

24.4.

Sv. Juraj, muč.

- ľubovolná spomienka

18.30

DRIET

† Juraj a Mária

So

25.4.

Sv. Marek, evanjelista

- sviatok

7.00

DRIET

Za Božie požehnanie a zdravie

Ne

26.4.

Štvrtá veľkonočná nedeľa Nedeľa Dobrého pastiera

07.00

DRIET

† Anna, Anton a Vendelín

08.30

KOST

† Irena a Ján

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 420, 423, 424, 425, 699, 774.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hodinu pred sv. omšou.

 

* V sobotu o 15.00 hod. bude vo fare stretko detí.

 

* Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

* Na Nedeľu Dobrého pastiera, 26.4.2014 prídu do našej farnosti nitrianski bohoslovci spolu s predstavenými seminára (asi 30 ľudí). Budú prítomní na všetkých sv. omšiach. Obed budú mať vo fare. Popoludní o 14.30 hod. bude adorácia a akadémia vo farskom kostole. Po 15 hod. budú hrať futbal proti naším miništrantom na ihrisku pri fare.

 

* V nedeľu 3.5. sa uskutoční vo fare turnaj v stolnom futbale (kalčete) v troch vekových kategóriách. Záujemcovia nech si vytvoria dvojice. Viac informácií o týždeň.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

19.04.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

20.04.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

za dar pevnej viery a Božiu pomoc

21.04.2015

Utorok

18.00

sv. omša

Stanislava a ostatní členovia rodiny

22.04.2015

Streda

18.00

sv. omša

poďakovanie za dožitých 65. r. s prosbou o Božie požehnanie a zdravie do ďalších rokov

23.04.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre Marka

24.04.2015

Piatok

18.00

sv. omša

za Božiu pomoc a zdravie v rodine

25.04.2015

Sobota

18.00

sv. omša

Jozef, Jozefína, Margita a Anna

26.04.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšou od pondelka do stredy.

 

* Od nedele (19.4.) začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

 

*V nedeľu (26.4.) bude zbierka na seminár.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR