Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 11.4.2021 do 18.4.2021.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

11.04.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

BOŽIE MILOSRDENSTVO

 

DRIET

† ŠTEFÁNIA, JÁN, MÁRIA

 

K – Z

† OTEC JÁN A STARÍ RODIČIA

Z OBOCH STRÁN

 

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

12.04.

FÉRIA

DRIET

† VIERA JURIŠOVÁ

UT

13.04.

FÉRIA

DRIET

† DANIEL RAČEK

ST

14.04.

FÉRIA

DRIET

† JOZEF, JOZEFÍNA, MÁRIA

ŠT

15.04.

FÉRIA

DRIET

ZA BP PRE SYNA A ZLEPŠENIE VZŤAHOV

PI

16.04.

FÉRIA

DRIET

† JOZEF A ANNA BLAŽEJOVÍ,

JOZEF A MAGDA

SO

17.04.

FÉRIA

DRIET

† MARCEL, ANNA, JOZEFÍNA

NE

18.04.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

DRIET

† ŠTEFÁN, RODIČIA A ST. RODIČIA Z OBOCH STRÁN

K – Z

NA ÚMYSEL ROD. MALÁKOVEJ

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Srdečne Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary, ktoré ste v uplynulom týždni venovali na potreby farnosti osobne alebo vkladom na farský účet: 50€, 40€, 20€, 20€, 20€.

 

* V prípade, že chcete prispieť na potreby farnosti Vašim milodarom, k dispozícii je účet farnosti:

RKC Farnosť Drietoma SK09 0900 0000 0000 4169 3448

 

* V rámci umožnenia individuálnej duchovnej služby Vládou SR a príslušnými štátnymi orgánmi je možné navštíviť kostol na INDIVIDUÁLNU MODLITBU.

  Je tu zároveň možnosť individuálnej sv. spovede vo farskom kostole v Drietome.

  Veriaci, ktorí majú duchovnú potrebu sviatosti Zmierenia a prijatia Eucharistie, sa môžu telefonicky objednať na presný čas na tel. čísle 0910 85 22 73.

  V prípade nebezpečenstva smrti kontaktujte telefonicky FÚ ohľadom zaopatrenia.

 

* ÚVZ SR PRE NEPRIAZNIVÉ ŠÍRENIE PANDÉMIE CORONAVÍRUSU COVID19 NARIAĎUJE, ABY SA SLÚŽILI SVÄTÉ OMŠE BEZ ÚČASTÍ VERIACICH AŽ DO ODVOLANIA. ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

 

* Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná.

 

* V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním.

   Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

11.04.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

sv. omša

neverejná

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

PO

12.04.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za pevné zdravie pre kolegyňu

UT

13.04.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za pevné zdravie pre kolegyňu

ST

14.04.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za pevné zdravie pre kolegyňu

ŠT

15.04.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za BP a zdravie pre jub. manželov Renátku a Mirka

PI

16.04.

Féria

 

sv. omša

neverejná

Júlia Spačková

SO

17.04.

Féria

 

sv. omša

neverejná

Rudolf Čakloš

18.04.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

sv. omša

neverejná

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sv. omše: Pondelok – nedeľa: BEZ ÚČASTÍ ĽUDU

 

* ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ BUDÚ SLÚŽENÉ TAK, AKO BOLI ZAPÍSANÉ.

 

* Úmysly svätých omší (intencie) na rok 2021 počas tohto obdobia obmedzení Vám môžeme zapísať a to tak, že nám môžete zavolať (+421 903 762 256) a následne si dohodneme termín Vášho príchodu a pri dodržaní všetkých hygienických nariadení zapíšeme Vaše úmysly.

 

* V rámci umožnenia individuálnej pastorácie Vládou SR a príslušnými štátnymi orgánmi je možné navštíviť na INDIVIDUÁLNU MODLITBU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU našu KAPLNKU MUP, kedy vám budeme v stanovenom čase k dispozícii na vyslúženie sviatosti zmierenia a zároveň budeme rozdávať Sväté prijímanie. V danom okamihu je dovolený maximálny počet osôb na priestor Kaplnky MUP OSEM ( 8 )! Prosíme vás, aby ste boli ohľaduplní voči iným návštevníkom Kaplnky a zotrvali v nej max. 15 - 20 minút. Približne v daných intervaloch budeme rozdávať aj Sv. prijímanie.

 

   Pri vstupe je dôležité dodržiavať protiepidemiologické opatrenia:

   - PREKRYTIE ÚST A NOSA RESPIRÁTOROM min. FFP2,

   - DEZINFEKCIA RÚK,

   - DVOJMETROVÉ ROZOSTUPY.

 

   DO KAPLNKY MÔŽE VSTÚPIŤ LEN OSOBA

   - S NEGATÍVNYM TESTOM NIE STARŠÍM AKO 7 DNÍ,

   - RESP. OSOBA PO PREKONANÍ Covidu19 s POTVRDENÍM OD LEKÁRA,

   - RESP. ZAOČKOVANÁ OSOBA NA COVID19 (s dodržanou lehotou po dvoch dávkach).

 

   PROSÍME OSOBY, KTORÉ MAJÚ RESPIRAČNÉ PRÍZNAKY (KAŠEĽ, TEPLOTA...), ABY V ZÁUJME OCHRANY ZDRAVIA SVOJHO I BLÍŽNEHO OSTALI VO SVOJICH DOMOVOCH.

 

* MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEJ MODLITBY, SVIATOSTI ZMIERENIA A PRIJATIA EUCHARISTIE:

   PONDELOK – SOBOTA (12. – 17. 4. 2021):  16.30 – 18.30 hod.

   NEDEĽA: 10.00 – 12.00 hod.

 

* Úrad verejného zdravotníctva SR pre nepriaznivé šírenie pandémie coronavírusu Covid19 nariaďuje, aby sa slúžili sväté omše BEZ ÚČASTÍ VERIACICH až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

* ÚPLNÉ ODPUSTKY – KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: Každý, kto si v Nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

* Taktiež každý veriaci, ktorý sa počas celého roka pomodlí (aj v tichosti) pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou Korunku Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke získava úplné odpustky za stanovených podmienok. Taktiež aj ten, kto je hatený, napr. chorobou a nemôže zájsť do kostola alebo kaplnky môže sledovať priamy prenos v televízii alebo rozhlase a pri tejto modlitbe získava tiež úplné odpustky, ale len vtedy, ak sa túto modlitbu  modlí spoločenstvo veriacich – najmenej tri osoby. (Porov. Dekrét Apoštol. Penitenciárie z 3. 4. 2017).

 

* Dobrodinci prispeli na Kaplnku Panny Márie Matky ustavičnej pomoci a bank. účet kláštora: 25 €, 20 €, 20 €. Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Každú nedeľu je slúžená sv. omša za dobrodincov nášho kláštora.

   Naše misijné dielo a kláštornú kaplnku môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet: SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka). Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.

 

* Prosíme Vás aj tento rok o príspevok 2% dane z príjmu pre naše spoločenstvo Koral, ktoré slúžia na duchovné akcie a inovácie s tým spojené v našom exercičnom dome. Tlačivá Vám podáme v našom kláštore, resp. si ich môžete stiahnuť na našej stránke http://www.spolocenstvo-rl.sk/

   Vyplnené tlačiva je potrebné poslať na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad v Trenčíne môžete nechať u nás v kláštore, my ich tam doručíme.  Vašu podporu nášmu spoločenstvu takouto formou nech Pán odmení svojím požehnaním.