Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 26.7.2015 do 2.8.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

26.7.

17. nedeľa v období „Cez rok“

07.00

DRIET

† Jozef a Anna Minárechoví

08.30

KOST

Poďakovanie za 50 r. života pre Jaroslava

10.15

DRIET

Za farnosť

Po

27.7.

Sv. Gorazd a spoločníci, spom.

18:30

DRIET

† Mária

Ut

28.7.

Féria

07.00

DRIET

 

St

29.7.

Sv. Marta, spomienka

18:30

DRIET

† rodičia Mária, Ján, Zuzana, Pavol

Št

30.7.

Féria

7:00

DRIET

† rodičia Ľudovít a Marta

Pi

31.7.

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz, spomienka

18.30

DRIET

† Duše v očistci

So

1.8.

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

07.00

DRIET

 

Ne

2.8.

18. nedeľa v období „Cez rok“

07.00

DRIET

† Gustáv, Zuzana a ich rodičia

08.30

KOST

† Ján Šťastný

10.15

DRIET

Za farnosť

 

 

* Ešte sú voľné miesta pre úmysly svätých omší  vo farskom kostole do konca roka.

 

* Pozývam Vás na Eucharistickú adoráciu v stredu po večernej sv. omši, nájdime si čas na rozhovor s Ježišom v Jeho prítomnosti.

 

* Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

Na budúcu sobotu prosím o túto službu veriacich s č. d. 241, 262, 778, 264, 418, 268.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať dňa 8.8. v našej farnosti:

   Ján Papčo, syn Štefana a Margity r. Fagovej, bývajúci v Ružomberku a Monika Liptáková, dcéra Jozefa a Moniky r. Malecovej, bývajúca v Drietome.

   Kto by vedel o nejakých cirkevnoprávnych prekážkach, nech to prosím oznámi na FÚ.

 

* Bohuznámi obetovali milodar 70,- €, 20,- €, 50,- €.

 

* Na budúcu nedeľu,1. augustovú, bude po sv. omšiach prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

26.07.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

27.07.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

za pokoj v rodine

28.07.2015

Utorok

18.00

sv. omša

Jozefína Jasnická

29.07.2015

Streda

18.00

sv. omša

Jozefína Jasnická

30.07.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

manžel Michal a za duše v očistci

31.07.2015

Piatok

18.00

sv. omša

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu a za pokoj v rodine

01.08.2015

Sobota

07.00

sv. omša

Jozefína a Katarína

02.08.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Tento týždeň je prvá sobota v mesiaci - v sobotu po sv. omši bude pobožnosť Matke ustavičnej pomoci.

 

* JUBILEJNÝ ROK MATKY USTAVIČNEJ POMOCI: Apoštolská penitenciária z mandátu Svätého Otca Františka vyhlásila na Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci (27. jún 2015 - 27. jún 2016) plnomocné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustky možno získať v kostole sv. Alfonza v Ríme a v každom kostole Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Získa ich každý veriaci, ktorý v duchu kajúcnosti a lásky príde (vykoná si púť) k ikone Matky ustavičnej pomoci a nábožne sa zúčastní jubilejnej pobožnosti, alebo aspoň vhodný čas zotrvá v zbožnom rozjímaní, pričom sa pomodlí Modlitbu Pána, Vyznanie viery a Zdravas Mária.

 

   Tí, ktorí sa z dôvodu pokročilého veku, choroby alebo inej vážnej príčiny nemôžu zúčastniť týchto úkonov, môžu získať úplné odpustky, ak - slobodní od hriechu a pri splnení obvyklých podmienok - sa pred malou ikonou Matky ustavičnej pomoci duchovne spoja s oslavami jubilea prosia o Božie milosrdenstvo Máriiným prostredníctvom, pričom obetujú svoje modlitby a utrpenia života.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR