Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 1.5.2016 do 8.5.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

1.5.

6. VEĹKONOČNÁ NEDEĽA

07.00

DRIET

† JURAJ A MÁRIA

08.30

KOST

† RODIČIA ANNA, PAVOL

A BRAT PAVOL

10.15

DRIET

† JÁN A KATARÍNA MIKLÁŠOVÍ, SYN ŠTEFAN A ZAŤ ŠTEFAN

PO

2.5.

SV. ATANÁZ

biskup a učiteľ Cirkvi

18:30

 

DRIET

† MICHAL A MÁRIA

UT

3.5.

SV. FILIP A JAKUB

apoštoli, lit. sviatok

07:00

DRIET

NA ÚMYSEL – P.P.

ST

4.5.

 

Féria

07:00

DRIET

† HELENA

ŠT

5.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

prikázaný sviatok

07:00

 18:30

 

17:00

 

DRIET

 

KOST

ZA FARNOSŤ

† MÁRIA BEČÁROVÁ

 

† p. ORAVCOVÁ

PI

6.5.

Féria

1. piatok v mesiaci

17:00

 

18:30

KOST

 

DRIET

† JOZEF, MILKA A BRAT MILAN

 

ZA ZDRAVIE A BP PRE HERMÍNU

SO

7.5.

Prebl. Panna Mária

1.      sobota v mesiaci

07:30

DRIET

† EMÍLIA

NE

8.5.

7. VEĹKONOČNÁ NEDEĽA

07.00

DRIET

ZA FARNOSŤ

08.30

KOST

† ANNA

10.15

 

DRIET

† JOZEF A MÁRIA

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola. O túto službu v sobotu prosím veriacich s č. d.: 6, 12, 13, 16, 17, 18.

 

* Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, účasť na sv. omši nás zaväzuje vo svedomí ako každá nedeľa a rovnako dobrovoľne nepracovať (okrem zamestnania).

 

* V týždni máme 1. piatok v mesiaci, začnime mesiac Panny Márie dobrou sv. spoveďou. Spovedá sa ½ hod. pred rannou sv. omšou a 1 hod. pred večernou sv. omšou (Drietoma aj Kostolná).

 

* Starých a chorých budem spovedať ako zvyčajne:

   ST – Kostolná a Brúsne od 8:30

   ŠT – Chocholná, Kykula od 8:30

   PI – Drietoma od  8:30

 

* V sobotu 7.5. o 15.00 hod. bude stretko detí v pastoračnej miestnosti.

 

* Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná nedeľa.

 

* Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Katolícke masmédiá.

 

* Na budúcu nedeľu 8.5. o 16.00 bude v kláštore, v kaplnke MUP,  v rámci Roku Milosrdenstva, 2. stretnutie nad sv. Písmom; pozývame zvlášť tých, ktorí túžia prehĺbiť svoj vzťah k sv. Písmu. V prípade príchodu aj s deťmi je pripravený program a starostlivosť o deti.

 

 

* Farnosť Drietoma aj v tomto roku organizuje púť na festival mládeže v Medjugorii v termíne od 29.7.do 8.8. Ďalšie informácie a kontakty na prihlásenie nájdete na plagáte vo výveske.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

ICLic. Peter Korenčiak, farár farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

01.05.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

02.05.2016

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

03.05.2016

Utorok

18.00

sv. omša

za živé členky sv. ruženca

04.05.2016

Streda

18.00

sv. omša

za živé členky sv. ruženca

05.05.2016

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za živé členky sv. ruženca

19.00

adorácia spojená s meditáciou

 

06.05.2016

Piatok

07.00

sv. omša

rodiny Dubjelová a Hlinková

07.05.2016

Sobota

07.00

sv. omša

za ružencové spoločenstvo

08.05.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Nasledujúce 3 dni sú prosebné – u nás v pondelok (modliť sa budeme za úrodu).

 

* Vo štvrtok je prikázaný sviatok – povinnosť byť na sv. omši a dobrovoľne nepracovať.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Po sv. omši bude adorácia spojená s meditáciou od 19.00 do 20.00 hod. V ten deň spovedáme od 17.00 do 18.00.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Tiež je prvá sobota v mesiaci, po sv. omši bude pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.

 

* Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

* Na budúcu nedeľu 8.5. o 16.00 bude v kaplnke MUP v rámci roku milosrdenstva druhé stretnutie nad sv. Písmom; pozývame zvlášť tých, ktorí túžia prehĺbiť svoj vzťah k sv. Písmu. V prípade príchodu aj s deťmi je pre ne pripravený program a starostlivosť o ne.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR