Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 22.01.2017 do 29.01.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

22.1.

3. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† SYNOVIA A SVOKROVCI

08.30

KOST

† IRENA A ŠTEFAN REHÁKOVÍ

10.15

DRIET

† JOZEF A MÁRIA DUBOVSKÍ

(prelož. z 18.1.)

PO

23.1.

FÉRIA

18:00

DRIET

† JÁN STOPKA A BLANKA STOPKOVÁ

UT

24.1.

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ

biskup a učiteľ Cirkvi

07:00

DRIET

ZA DAR ZDRAVIA PRE VNUĆKU MICHAELU

ST

25.1.

OBRÁTENIE SV. PAVLA

liturgický sviatok

18:00

 

18:30

DRIET

† MARGITA, ALŹBETA, ANNA, ETELA

ADORÁCIA

ŠT

26.1.

SV. TIMOTEJ A TÍTUS

biskupi

07:00

DRIET

† EMIL S MANŽELKOU,

DCÉRA VIERKA

PI

27.1.

FÉRIA

(detská sv. omša)

18:00

DRIET

† ŠTEFÁNIA, PAVEL, VLADIMÍR, MARTIN, STARÍ RODIĆIA

SO

28.1.

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ

kňaz a učiteľ Cirkvi

07:30

DRIET

† ŠTEFAN BERNÁT

NE

29.1.

4. NEDEĽA„CEZ ROK“

07.00

DRIET

† ŠTEFAN A ZUZANA

08.30

KOST

† JÁN, IRENA, JÁN

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste v tomto týždni upratovali kostol. Na budúci týždeň prosím veriacich s č.d.: 340, 344, 345, 355, 718, 767.

 

* V piatok večer bude detská sv. omša, pozývam všetky deti z farnosti, zvlášť osobitne  prvoprijímajúce deti.

 

* V sobotu 28.1. o 15.00 hod. bude v kláštore stretko detí. V prípade dobrých podmienok bude sánkovačka, treba sa náležite obliecť.

 

* V dňoch od 23. do 29. januára 2017 bude v kláštore hosťovať „putovná ikona Matky ustavičnej pomoci“ v rámci jubilejného 150. výročia zverenia tejto ikony Redemptoristom. Táto ikona je požehnaná Svätým Otcom Františkom. V našej kaplnke bude k verejnej úcte vystavená v dňoch 23. až 26. januára. V pondelok 23.1. začne modlitba sv. ruženca už od 17.15 a 15. minút pred sv. omšou bude Novéna k MUP.

 

* Obec Drietoma Vás pozýva na detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.1. o 15:00 v telocvični ZŠ.

 

* Bohuznámi obetovali milodar 50 € a 100 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Budúca nedeľa bude 4. v období „Cez Rok“.

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

22.01.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

23.01.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

24.01.2017

Utorok

18.00

sv. omša

za pokoj v rodine

25.01.2017

Streda

18.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc v rodine

26.01.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rodičia Juraj a Mária

27.01.2017

Piatok

18.00

sv. omša

na úmysel

28.01.2017

Sobota

18.00

sv. omša

poďakovanie P. Bohu s prosbou o pomoc a zdravie pre celú rodinu

29.01.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* V dňoch od 23. do 29. januára 2017 bude v našej komunite hosťovať „putovná ikona Matky ustavičnej pomoci“ v rámci jubilejného 150. výročia zverenia tejto ikony Redemptoristom. Táto ikona je požehnaná Svätým Otcom Františkom. V našej kaplnke bude k verejnej úcte vystavená v dňoch 23. až 26. januára. V pondelok 23.1. začne modlitba sv. ruženca už od 17.15 a 15. minút pred sv. omšou bude Novéna k MUP.

 

* V sobotu 28.1. o 15.00 hod. bude v kláštore stretko detí. V prípade dobrých podmienok bude sánkovačka, treba sa náležite obliecť.