Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 24.1.2021 do 31.1.2021.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

24.01.

3. NEDEĽA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

 

DRIET

† JÁN A BLANKA STOPKOVÍ

 

K – Z

 

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

25.01.

OBRÁTENIE SV. PAVLA

lit. sv.

DRIET

ZA RUŽENCOVÉ SPOLOČENSTVO

V DRIETOME

UT

26.01.

SV. TIMOTEJ A TÍTUS

biskupi

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 60 R. ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP DO ĎALŚÍCH ROKOV

ST

27.01.

FÉRIA

DRIET

PROSBA O DAR OBRÁTENIA, DAR VIERY A BOŽIU OCHRANU V ŽIVOTE

ŠT

28.01.

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ

kňaz a učiteľ Cirkvi

DRIET

NA ÚMYSEL ORDINÁRA

PI

29.01.

FÉRIA

DRIET

NA ÚMYSEL ORDINÁRA

SO

30.01.

FÉRIA

DRIET

NA ÚMYSEL ORDINÁRA

NE

31.01.

4. NEDEĽA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

DRIET

† RUDOLF BAJCÁR

K – Z

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Srdečne Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary, ktoré ste v uplynulom týždni venovali na potreby farnosti osobne alebo vkladom na farský účet: 30 €, 50 €.

 

* V prípade, že chcete prispieť na potreby farnosti Vašim milodarom, k dispozícii je účet farnosti: RKC Farnosť Drietoma SK09 0900 0000 0000 4169 3448.

 

* Úrad verejného zdravotníctva SR pre nepriaznivé šírenie pandémie coronavírusu Covid19 nariaďuje, aby sa slúžili sväté omše BEZ ÚČASTÍ VERIACICH až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

* Budúca nedeľa bude 4. v období „Cez rok.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

NE

24.01.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

sv. omša

neverejná

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

PO

25.01.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, (sv)

 

sv. omša

neverejná

na úmysly modlitbovej skupiny

UT

26.01.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, (sp)

 

sv. omša

neverejná

za uzdravenie Evky a Rudolfa

ST

27.01.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za BP a uzdravenie Andrejky

ŠT

28.01.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, (sp)

 

sv. omša

neverejná

za BP a uzdravenie Pavla

PI

29.01.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za BP a uzdravenie Pavla

SO

30.01.

Panny Márie v sobotu

 

sv. omša

neverejná

Emil

NE

31.01.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

sv. omša

neverejná

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sv. omše:    Pondelok – nedeľa:  BEZ ÚČASTÍ ĽUDU

 

* ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ BUDÚ SLÚŽENÉ TAK, AKO BOLI ZAPÍSANÉ.

 

* Úmysly svätých omší (intencie) na rok 2021 počas tohto obdobia obmedzení Vám môžeme zapísať a to tak, že nám môžete zavolať (+421 903 762 256) a následne si dohodneme termín Vášho príchodu a pri dodržaní všetkých hygienických nariadení zapíšeme Vaše úmysly.

 

* Úrad verejného zdravotníctva SR pre nepriaznivé šírenie pandémie coronavírusu Covid19 nariaďuje, aby sa slúžili sväté omše BEZ ÚČASTÍ VERIACICH až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

* Dobrodinci prispeli na Kaplnku Panny Márie Matky ustavičnej pomoci a bank. účet kláštora: 30 €. Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Každú nedeľu je slúžená sv. omša za dobrodincov nášho kláštora.

 

* Naše misijné dielo a kláštornú kaplnku môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet: SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka). Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.