Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 15.10.2017 do 22.10.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

15.10.

28. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† SYNOVIA A SÚRODENCI

08.30

KOST

† RODIČIA KRISTÍNA A PAVOL CHMELOVÍ

10.15

DRIET

† MICHAL A MÁRIA

PO

16.10.

SV. MARGITA MÁRIA ALACOQUE

panna

18:00

DRIET

† VERONIKA A IMRICH

UT

17.10.

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ

biskup a mučeník

07:00

DRIET

† SESTRY ĽUDMILA, JOHANA, MÁRIA A ŠVAGOR JÁN

ST

18.10.

 

SV. LUKÁŚ

evanjelista, lit. sviatok

18:00

 

18:30

DRIET

† LEONTÍN, KATARÍNA, IRENA

 

ADORÁCIA

ŠT

19.10.

 

FÉRIA

07:00

DRIET

† Z RODINY, NA KTORÝCH SI NIKTO NESPOMÍNA

PI

20.10.

FÉRIA

07:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE ČLENOV RUŽENCOVÉHO SPOLOČENSTVA

SO

21.10.

Prebl. PANNA MÁRIA

07:30

DRIET

† ŠTEFAN A ANNA

NE

22.10.

29. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† ANNA, JÁN, PAVOL, ANNA

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 56 R. MANŽELSTVA A 80 R. ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP

10.15

DRIET

† Z ROD. STOPKOVEJ A FILAČKOVEJ

 

 

* Ďakujem za upratovanie farského kostola v uplynulom týždni a na budúci týždeň prosím veriacich z Drietomy s č. d.: 178, 179, 472, 480, 482, 484, 500, 506.

 

* V sobotu bude o 15:00 v pastoračnej miestnosti stretnutie detí v rámci eRka.

 

* Bohuznámi obetovali milodary: ružencové spoločenstvo 180 €, 50 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Budúca nedeľa bude 29. v období „Cez Rok“. Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Misie.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

15.10.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

16.10.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

starí rodičia z rodín Hlinkovej a Dubjelovej

17.10.2017

Utorok

18.00

sv. omša

za uzdravenie rodových koreňov

18.10.2017

Streda

18.00

sv. omša

manžel, syn a vnuk

19.10.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

na úmysel

20.10.2017

Piatok

07.00

sv. omša

poďakovanie za dožitých 50. r. s prosbou o ďalšie požehnanie

21.10.2017

Sobota

07.00

sv. omša

na úmysel

22.10.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

* V mesiaci október môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

   1.   stačí 5 desiatkov

   2.   k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

   3.   pri verejnom recitovaní je dobré vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku