Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 17.1.2021 do 24.1.2021.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

17.01.

2. NEDEĽA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

 

DRIET

† JOZEF KLUKA

 

K – Z

ZA BP, BOŽIU OCHRANU A ZDRAVIE PRE MÁRIU

 

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

18.01.

FÉRIA

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE TERÉZIU

A CELÚ RODINU

UT

19.01.

FÉRIA

DRIET

† VILIAM A ANNA HUSÁRIKOVÍ

ST

20.01.

FÉRIA

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE RODIČOV ČECHOVSKÝCH

ŠT

21.01.

FÉRIA

DRIET

† PETER BLAHOVEC, kňaz

PI

22.01.

FÉRIA

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE DETI A VNÚČATÁ

SO

23.01.

FÉRIA

DRIET

NA ÚMYSEL DARCU

NE

24.01.

3. NEDEĽA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

DRIET

† JÁN A BLANKA STOPKOVÍ

K – Z

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Srdečne Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary, ktoré ste v uplynulom týždni venovali na potreby farnosti osobne alebo vkladom na farský účet: 150 €, 35 €, 25 €, 20 €.

 

* V prípade, že chcete prispieť na potreby farnosti Vašim milodarom, k dispozícii je účet farnosti: RKC Farnosť Drietoma SK09 0900 0000 0000 4169 3448.

 

* Od 18.1. do 25.1. je Týždeň Modlitieb Za Jednotu Kresťanov. Vložme aj do našich osobných modlitieb tento úmysel Cirkvi.

 

* Úrad verejného zdravotníctva SR pre nepriaznivé šírenie pandémie coronavírusu Covid19 nariaďuje, aby sa slúžili sväté omše BEZ ÚČASTÍ VERIACICH až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

* Budúca nedeľa bude 3. v období „Cez rok“ – Nedeľa Božieho Slova.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

NE

17.01.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

sv. omša

neverejná

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

PO

18.01.

Féria

 

sv. omša

neverejná

st. rodičia z oboch strán, Mária a Michal

UT

19.01.

Féria

 

sv. omša

neverejná

za BP a zdravie pre rod. Malákovú

ST

20.01.

Féria

 

sv. omša

neverejná

z rod. Janíkovej a Malákovej

ŠT

21.01.

Sv. Agnesy, panny a mučenice, (sp)

 

sv. omša

neverejná

za uzdravenie a B. pomoc pre Ľubku

PI

22.01.

Féria

 

sv. omša

neverejná

Juraj, Jozefína, Ferdinand

SO

23.01.

Panny Márie v sobotu

 

sv. omša

neverejná

za BP a uzdravenie pre Andrejku

NE

24.01.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

sv. omša

neverejná

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sv. omše:    Pondelok – nedeľa:  BEZ ÚČASTÍ ĽUDU

 

* ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ BUDÚ SLÚŽENÉ TAK, AKO BOLI ZAPÍSANÉ.

 

* Úmysly svätých omší (intencie) na rok 2021 počas tohto obdobia obmedzení Vám môžeme zapísať a to tak, že nám môžete zavolať (+421 903 762 256) a následne si dohodneme termín Vášho príchodu a pri dodržaní všetkých hygienických nariadení zapíšeme Vaše úmysly.

 

* Úrad verejného zdravotníctva SR pre nepriaznivé šírenie pandémie coronavírusu Covid19 nariaďuje, aby sa slúžili sväté omše BEZ ÚČASTÍ VERIACICH až do odvolania (pravdepodobne do 24. januára 2021). Ďakujeme za porozumenie.

 

* Dobrodinci prispeli na Kaplnku Panny Márie Matky ustavičnej pomoci a bank. účet kláštora: 5 €, 150 €, 250 €, 20 € a 25 €. Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Každú nedeľu je slúžená sv. omša za dobrodincov nášho kláštora.

 

* Naše misijné dielo a kláštornú kaplnku môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet: SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka). Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.