Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 1.3.2015 do 8.3.2015.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

1.3.

Druhá pôstna nedeľa

07.00

DRIET

† Pavel Stopka, Jozef a Mária

08.30

KOST

† Michal, jeho rodičia a súrodenci

10.15

DRIET

Za farníkov

14.30

DRIET

Pobožnosť krížovej cesty

Po

2.3.

Po druhej pôstnej nedeli

Féria

15.00

DRIET

† Jozef Malák - pohrebná

Ut

3.3.

Po druhej pôstnej nedeli

Féria

18.00

DRIET

Za zdravie a pokoj v rodine

St

4.3.

Po druhej pôstnej nedeli

Féria

07.00

DRIET

† z rodiny Mukovej (z 2.3.)

Št

5.3.

Po druhej pôstnej nedeli

Féria

18.00

DRIET

† Imrich – 1. výročie

18.30

DRIET

Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej

Pi

6.3.

Po druhej pôstnej nedeli

Féria

16.30

KOST

Pobožnosť krížovej cesty

17.00

KOST

Za Božiu pomoc a zdravie

17.20

DRIET

Pobožnosť krížovej cesty

18.00

DRIET

Poďakovanie za 75 r. života a za Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu

So

7.3.

Po druhej pôstnej nedeli

Féria

7.00

DRIET

† z rodiny Melicherovej

Ne

8.3.

Tretia pôstna nedeľa

07.00

DRIET

† Mária, Ján Blažejoví a ich rodičia

08.30

KOST

† Mária a Štefan

10.15

DRIET

Za farníkov

14.30

DRIET

Pobožnosť krížovej cesty – deti za rodičov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie kostola v sobotu majú veriaci z č. d. 353, 550, 355, 357, 359, 370, 371.

 

* V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Pozývam Vás k pravidelnej mesačnej obnove vo sviatosti zmierenia:

   Drietoma: pondelok, utorok, štvrtok    1 hodinu pred sv. omšou

   Kostolná:   piatok                                od 15.30 hod. do sv. omše

 

* Spovedanie starých a chorých:

   streda      Kostolná a Brúsne               od 8.30 hod.

   štvrtok     Chocholná                           od 8.00 hod.

   piatok       Drietoma                            od 8.00 hod.

 

* K pôstnej príprave patrí aj veľkonočná sv. spoveď. Spoločná veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude na 5. pôstnu nedeľu 22. marca popoludní.

 

* Prosím nahlásiť starých a chorých ľudí k sv. spovedi pred veľkonočnými sviatkami (nie prvopiatkových).

 

* V piatok bude sv. omša pre deti. Nácvik piesní bude o 17.00 hod. vo fare.

 

* V sobotu bude o 15.00 hod. stretko detí vo fare.

 

* Na budúcu nedeľu 8.3., prosím deti, ktoré pristúpia v tomto roku k prvému sv. prijímaniu, aby spolu s rodičmi prišli o 14.30 hod. do kostola v Drietome, na krížovú cestu, ktorú sa budú modliť deti z našej farnosti. Po krížovej ceste bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

01.03.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

02.03.2015

Pondelok

18.00

sv. omša

za dar živej viery pre deti a vnúčatá

03.03.2015

Utorok

18.00

sv. omša

Milan, Tibor, Milan

04.03.2015

Streda

18.00

sv. omša

za zdravie a Božie požehnanie

05.03.2015

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

rodičia Jozef a Milka Pientakoví

06.03.2015

Piatok

07.00

sv. omša

Jozef a Milka

07.03.2015

Sobota

07.00

sv. omša

rodina Blažejová

08.03.2015

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

14.00

Krížová cesta

 

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Tiež je prvá sobota v mesiaci, v sobotu po sv. omši bude pobožnosť Matke ustavičnej pomoci.

 

* Chceme poprosiť Vás, ktorí môžete, o príspevok 2% z dane pre naše spoločenstvo; tlačivá nájdete vzadu na stolíku. Treba ich poslať vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad do Trenčína nechať u nás, my ich tam potom naraz zanesieme. Pán Boh zaplať za Vašu podporu!

 

 

P. Peter Hertel, CSsR