Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 10.12.2017 do 17.12.2017.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

10.12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

ROK „B“

 

07.00

DRIET

† DUŠAN A JULIANA

08.30

KOST

† VLADIMÍR, ŠTEFAN A KRISTÍNA OSTATNÍ Z RODINY

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

11.12.

FÉRIA

18:00

DRIET

† JÁN A MÁRIA KUKUČKOVÍ

UT

12.12.

PANNA MÁRIA GUADALUPSKÁ

(rorátna sv. omša)

07:00

DRIET

NA ÚMYSEL (P.P.)

ST

13.12.

SV. LUCIA

mučenica

18:00

DRIET

† RUDOLF A RODIĆIA

ADORÁCIA

ŠT

14.12.

SV. JÁN Z KRÍŽA

kňaz a učiteľ Cirkvi

07:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP

PRE RODINU PILKOVÚ

PI

15.12.

FÉRIA

18.00

DRIET

† JOZEF, PAVLÍNA, SYN PAVOL

SO

16.12.

FÉRIA

(rorátna sv. omša)

07:30

DRIET

NA ÚMYSEL (P.P.)

NE

17.12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ

15:00 – 16:30

07.00

DRIET

† ANNA A RODIĆIA

08.30

KOST

NA ÚMYSEL

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem veriacim, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola v uplynulom týždni. Do nového týždňa prosím o upratovanie veriacich s č. d.: 337, 431, 443, 444, 447, 450, 737.

 

* Bohuznámi obetovali milodary na maľovku kostola: 30 €, 30 €, 100 €, 100 €, 300 €. Srdečne Pán Boh zaplať všetkých darcom.

 

* Počas adventu budú bývať rorátne ranné sv. omše ku cti Panny Márie slávené pri svetle sviec.

 

* Drietoma: V sobotu 16.12. bude o 15:00 nácvik koledníkov Dobrej Noviny a tiež Jasličkovej pobožnosti vo farskom kostole. Koledníci nám oznamujú, že koledovať sa bude: dňa 24.12. - od 10:30 v Brúsnom a od 11:30 v Drietome.

   Rodiny, ktoré máte záujem prijať vianočných koledníkov vo Vašich príbytkoch, sa už môžete zapísať, na stolíku je zoznam.

 

* Kostolná: V nedeľu 17.12.2017 o 14:00 bude v kláštore stretko detí s prípravou na koledovanie. V sakristii v kostole sa môžete zapísať, ktorí máte záujem prijať vianočných koledníkov dňa 26.12. od 14:00.

 

   Chocholná: 24.12. od 13:00 v Malej Chocholnej a 26.12. od 13:00 vo Veľkej Chocholnej a vo Velčiciach.

 

* Budúca nedeľa bude 3. Adventná (GAUDETE). Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti spoločná vianočná svätá spoveď. Spovedať sa bude v oboch kostoloch od 15:00 do 16:30. Využime túto príležitosť k svätej spovedi, pretože adventné obdobie je krátke a 4. Adventná nedeľa je zároveň Štedrý deň.

 

* Úmysly na sv. omše na prvý polrok 2018 sa budú zapisovať vo farskom kostole od zajtra – pondelka 11.12., vždy po svätej omši.

   V Kostolnej-Záriečí od dnešnej 2. Adventnej nedele.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

10.12.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

11.12.2017

Pondelok

18.00

sv. omša

za Božie Milosrdenstvo pre Mareka

12.12.2017

Utorok

18.00

sv. omša

Alena, rodičia

13.12.2017

Streda

18.00

sv. omša

za B. pomoc pre členov sv. ruženca

14.12.2017

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za B. pomoc pre členov sv. ruženca

15.12.2017

Piatok

07.00

sv. omša

Štefan, Magdaléna, Ondrej, deti

16.12.2017

Sobota

07.00

sv. omša

za požehnanie dieťaťa pre manželov

17.12.2017

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni, u nás v sobotu, úmysel: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín.

 

* Od 17. 12. do 24.12. je druhá časť adventného obdobia s vlastnými liturgickými čítaniami zameranými bezprostredne na prípravu Vianočných sviatkov.

 

* V sakristii sa môžete nahlásiť napísaním Vašej adresy tí, ktorí chcete V Kostolnej-Záriečí prijať vianočných koledníkov; budú chodiť 26.12. od 14.00 hod..

 

* V nedeľu 17.12.2017 o 14.00 hod. bude v kláštore stretko detí s prípravou na koledovanie.