Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 5.7.2020 do 12.7.2020.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

05.07.

SV. CYRIL A METOD

slávnosť

07:00

DRIET

† JOZEF A ANNA

08:30

K – Z

POĎAKOVANIE ZA 85 R. ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP PRE JÁNA ORAVCA

10:00

CHOCH

POĎAKOVANIE ZA 60 R. ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP DO ĎALŠÍCH ROKOV

PO

06.07.

SV. MÁRIA GORETTI

panna a mučenica

15:00

CHOCH

 

† EMÍLIA MATEJÍČKOVÁ

pohrebná sv. omša

UT

07.07.

FÉRIA

07:00

DRIET

† ZUZANA, MICHAL, JÁN

ST

08.07.

FÉRIA

18:00

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 50 R. ŽIVOTA PRE DARINKU HABÁNIKOVÚ

ŠT

09.07.

FÉRIA

07:00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BO PRE MAMU

PI

10.07.

FÉRIA

18:00

DRIET

† IVAN

SO

11.07.

SV. BENEDIKT

opát a patrón Európy

07:30

DRIET

ZA FARNOSŤ

NE

12.07.

15. NEDEĹA

V OBDOBÍ „CEZ ROK“

07:00

DRIET

ZDRAVIE A BP

PRE DCÉRU S RODINOU

08:30

K – Z

† LIBOR A RODIĆIA BROSTÍKOVÍ,

† EVA A RODIĆIA RAŠIČOVÍ

10:15

DRIET

† EMÍLIA A PAVOL

(preložená z 6.7.)

 

 

* Na potreby farnosti ste venovali v uplynulom týždni milodar: 50€, 100€. Srdečne Pán Boh zaplať.

   (Účet farnosti: RKC Farnosť Drietoma SK09 0900 0000 0000 4169 3448)

 

* Ďakujem Vám veriacim, ktorí ste upratovali a zdobili naše kostoly. O túto službu v novom týždni prosím veriacich z Drietomy: 410, 411, 412, 420, 421, 456, 459.

 

* Sväté omše sú slávené pri zachovávaní hygienických nariadení: rúško na tvári počas svätej omše je stále potrebné, úkon podávania rúk sa nahrádza úklonom hlavy, Eucharistia je podávaná na ruku, prosím každého, aby Eucharistiu prijímal na obe ruky otvorené pred kňazom, nie iba na jednu ruku.

 

* Budúca nedeľa bude 15. v období „Cez Rok“. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našej farnosti.

 

* "Komunita redemptoristov a spoločenstvo Koral zo srdca ďakuje všetkým dobrodincom, dobrovoľníkom i sponzorom, ktorí podporili prípravu Odpustovej slávnosti k Matke ustavičnej pomoci a Dňa otvorených dverí, či už materiálne, finančne alebo modlitbami. Každú nedeľu je v kláštornej kaplnke slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora. Vkladáme Vás do našich modlitieb."

 

* Oznam obecného úradu: Od pondelka 6. júla začne ďalšia etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií v miestnej časti Rádek. Nakoľko budú prebiehať stavebné práce na rôznych úsekoch, prosíme občanov, aby pri presune od zdravotného strediska po RKFÚ – teda aj do kostola, využívali automobily čo najmenej. Upozorňujeme, že bude obmedzené parkovanie na parkovisku pod kostolom. Pre potrebu neustáleho voľného vstupu do areálu cintorína žiadame občanov, aby neparkovali pred hlavnou bránou cintorína. Za porozumenie ďakujeme.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

NE

05.07.

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

PO

06.07.

Féria

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

UT

07.07.

Féria

18.00

sv. omša

za dary DS pre rodinu

ST

08.07.

Féria

18.00

sv. omša

poďak. za 75 r. života s prosbou o BP do ďalších rokov

ŠT

09.07.

Féria

17.00

adorácia

 

18.00

sv. omša

Ondrej Minárik

PI

10.07.

Féria

07.00

sv. omša

z rod. Andrisikovej, Gavlasovej a Minárikovej

SO

11.07.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, (sv)

07.00

sv. omša

z rod. Andrisikovej, Gavlasovej a Minárikovej

NE

12.07.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii

 

 

* Sviatosť zmierenia vysluhujeme mimo nedieľ a sviatkov 20 min. pred svätou omšou.

 

* Vo štvrtok Vás pozývame na adoráciu pred Najsv. oltárnou Sviatosťou od 17.00 do 18.00 hod. a na svätú omšu.

 

* V sobotu po rannej sv. omši bude Novéna k Panne Márii Matke ustavičnej pomoci. Ctiteľov Panny Márie pozývame na túto sv. omšu a Novénu.

 

* Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom i sponzorom, ktorí nás podporili počas prípravy Odpustovej slávnosti k Matke ustavičnej pomoci a Dňa otvorených dverí, či už materiálne, finančne alebo modlitbami. Každú nedeľu je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora. Vkladáme Vás do našich modlitieb.

 

* Naše misijné dielo môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet: SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka). Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.

 

* Prosíme Vás aj tento rok o príspevok 2%  dane z príjmu pre naše spoločenstvo Koral, ktoré slúžia na duchovné akcie a inovácie s tým spojené v našom exercičnom dome. Tlačivá nájdete na našej komunitnej stránke www.spolocenstvo-rl.sk Treba ich poslať vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska, príp. pre daňový úrad v Trenčíne môžete nechať u nás v kláštore, my ich tam potom zanesieme. Vašu podporu takouto formou nech Pán odmení svojím požehnaním.