Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 22.5.2022 do 29.5.2022.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

22.05.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00

DRIET

† VLADIMÍR A ANNA ZÁHORAKOVÍ

08:30

K – Z

RODIČIA ŠTEFAN, IRENA A ANTON

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

( 1. SV. PRIJÍMANIE )

PO

23.05.

FÉRIA

18:00

DRIET

† Z ROD. ONDRAČKOVEJ, † JOZEF

UT

24.05.

FÉRIA

07:00

DRIET

NA ÚMYSEL DARCU

ST

25.05.

FÉRIA

(vigílna sv. omša)

18:00

DRIET

† JOZEF, MAGDALÉNA,

ALOJZIA, BENEDIKT

ŠT

26.05.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

slávnosť, pr. sviatok

07:00

 

17:00

 

18:00

DRIET

 

K – Z

 

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

† MILAN ZVERBÍK, BRAT ŠTEFAN

A RODIČIA Z OBOCH STRÁN

† VILIAM ŠTIAVNICKÝ, dekan

PI

27.05.

FÉRIA

18:00

DRIET

† DANIEL RAČEK A SYN DANIEL

SO

28.05.

FÉRIA

07:30

DRIET

† ANNA ONDRAČKOVÁ

NE

29.05.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07:00

DRIET

† PAVLA A JOZEF

08:30

K – Z

† JOZEF A † Z RODINY

CHORVÁTOVEJ A PILKOVEJ

10:15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Na potreby farnosti ste venovali osobne a na účet farnosti: 50 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* V prípade, že chcete prispieť na potreby farnosti Vašim milodarom, k dispozícii je účet farnosti:

RKC Farnosť Drietoma    SK09 0900 0000 0000 4169 3448

 

* Ďakujem Vám, ktorí ste upratovali a zdobili naše kostoly. O túto službu v novom týždni prosím veriacich z Drietomy: 353, 357, 363, 370, 371, 550, 550.

 

* Vo štvrtok máme slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, účasť na sv. omši nás zaväzuje ako v nedeľu.
Po večernej svätej omši vo štvrtok prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišli vrátiť šaty z 1. Sv. Prijímania.

 

* V piatok po večernej sv. omši bude v kostole krstná náuka.

 

* V piatok sa začína Novéna k Duchu Svätému. Bude vždy pred svätou omšou.

 

* Budúca nedeľa bude 7. Veľkonočná nedeľa.

   Na budúcu nedeľu na Slovensku bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

* Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva všetky matky, ktoré majú túžbu modliť sa za svoje deti a za deti celého sveta na modlitbové stretnutie v utorok 24.5.2022 po sv. omši v kláštore.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

 


Deň

Liturgická spomienka

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

NE

22.05.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii redemptoristov

PO

23.05.

Pondelok
po 6. veľkonočnej nedeli

18.00

sv. omša

P. Virgil Čierny CSsR

UT

24.05.

Utorok
po 6. veľkonočnej nedeli

18.00

sv. omša

za BP Miriam a Jána

ST

25.05.

Streda
po 6. veľkonočnej nedeli
(večerná omša je z nasledujúcej slávnosti)

18.00

sv. omša

na úmysel darcu

ŠT

26.05.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť (prikázaný sviatok)

07.00

sv. omša

za požehnanie a zdravie pre Miroslava a jeho rodinu

PI

27.05.

Piatok
po 6. veľkonočnej nedeli

07.00

sv. omša

Terézia a Štefan Kulifaj

SO

28.05.

Sobota
po 6. veľkonočnej nedeli

07.00

sv. omša

vdp. dekan Viliam Štiavnický

NE

29.05.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

sv. omša

za dobrodincov, oblátov a partnerov v misii redemptoristov

 

 

* Sviatosť zmierenia: 25 minút pred večernou sv. omšou a 20 minút pred rannou sv. omšou mimo nedieľ a slávností.

 

* V mesiaci máj, ktorý je zasvätený úcte k Panne Márii, sa budú konať v našej kaplnke mariánske pobožnosti:

  V pondelok, utorok a v stredu sa pred omšou modlíme modlitbu sv. ruženca a Loretánske litánie.

 

* Vo štvrtok je prikázaná slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Počas tohto dňa máme povinnosť sa zúčastniť na celej svätej omši. V stredu bude večerná svätá omša s platnosťou na štvrtok.

 

* V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Bude vždy pred začiatkom svätej omše.

 

* V sobotu po sv. omši bude pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.

 

* Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

 

* Na budúcu nedeľu na Slovensku bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

* Ďakujeme za vaše modlitby za obnovu misii v Dolnom Moštenci ktorá sa dnes končí a zároveň vás chceme poprosiť o vaše modlitby aj za farské misie, ktoré sa začnú túto sobotu a potrvajú do nedele a to vo farnosti Pruské.

 

* Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva všetky mamy, staré mamy a krstné mamy, ktoré majú túžbu modliť sa za svoje deti a deti celého sveta na modlitbové stretnutie v utorok 24.5.2022 po sv. omši v priestoroch kláštora, príp. v kaplnke Matky ustavičnej pomoci.

 

* Naše misijné dielo a kláštornú kaplnku môžete podporiť aj zaslaním finančného daru na komunitný účet:

SK41 3100 0000 0042 5001 9618  (Prima banka)

   Ďakujeme. Každú nedeľu o 10.00 hod. je slúžená sv. omša za dobrodincov kláštora.