Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 23.10.2016 do 30.10.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

23.10.

30. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

ZA FARNOSŤ

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 55 R. MANŽELSTVA JOZEFA A MÁRIE A PROSBA O BP DO ĎAĽŠÍCH ROKOV

10.15

DRIET

ZA DAR ZDRAVIA A BP PRE MATKU

PO

24.10.

FÉRIA

18:00

DRIET

† JULIANA A DUŠAN

UT

25.10.

FÉRIA

14:30

15:30

CHOCH

POHREB - † MÁRIA LIPTÁKOVÁ

POHREB - † MARTA SPAČKOVÁ

ST

26.10.

FÉRIA

18:00

 

18:30

DRIET

† HELENA A JEJ RODIČIA

MICHAL A KRISTÍNA

ADORÁCIA

ŠT

27.10.

FÉRIA

07:00

DRIET

† JOZEF A MÁRIA

PI

28.10.

SV. ŠIMON A JÚDA

apoštoli, lit. sviatok

18:00

DRIET

† JOZEF MELICHER

SO

29.10.

Prebl. PANNA MÁRIA

07:30

 

 

 

15:00

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 80 R. ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP PRE CELÚ RODINU

 

SOBÁŠNE OBRADY:

MARGETIN - GAZDÍKOVÁ

NE

30.10.

31. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

POĎAKOVANIE ZA 45 ROKOV MANŽELSTVA

08.30

KOST

† KRISTÍNA A PAVOL

10.15

DRIET

† Z ROD. STOPKOVEJ (preložené z 19.10.)

 

 

* Ďakujem za upratovanie farského kostola v uplynulom týždni. Na budúcu sobotu prosím veriacich s č.d.: 6,12,13,16,17,18.

 

* Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať našim mužom, ktorí pomáhali pri kladení dlažby okolo kostola a p. Liptákovi z Chocholnej, ktorý poskytol stroje pri prípravných prácach. Nech Vám to Pán Boh odplatí svojím požehnaním.

 

* V piatok večer bude detská sv. omša, všetky deti srdečne pozývam. O 17:15 bude spevácky nácvik v pastoračnej miestnosti.

 

* V piatok po večernej sv. omši bude v kostole krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov.

 

* V sobotu o 15:00 bude stretko detí Erko v pastoračnej miestnosti. Stretko pre deti bude tiež v kláštore v sobotu 29.10. o 16:00.

 

* Budúca nedeľa je 31. v období „Cez Rok“.

 

* Bohuznámi obetovali milodar 50 €.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať:

 

   Dňa 29.10.2016 v Drietome:

Andrej Margetin, syn Milana a Zity r. Zemanovičovej, bývajúci v Drietome a Soňa Gazdíková, dcéra Alojza a Jany r. Ferenčíkovej, bývajúca v Drietome.

 

   Dňa 5.11.2016 v Drietome:

Martin Blažej, syn + Rudolfa a Daniely r. Mojžišovej a Martina Daniová, dcéra + Jaroslava a Kataríny r. Stehlíkovej, obaja bývajúci v Drietome.

 

   Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na RKFÚ.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

23.10.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

24.10.2016

Pondelok

18.00

sv. omša

za Michala

25.10.2016

Utorok

18.00

sv. omša

Štefan, Mária

26.10.2016

Streda

18.00

sv. omša

Pavol, Júlia

27.10.2016

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Ján, Mária, syn Jozef

28.10.2016

Piatok

18.00

sv. omša

rodičia Chorvatoví, syn Štefan a dcéra Anna

29.10.2016

Sobota

07.00

sv. omša

z rodiny Vrbicových

30.10.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V mesiaci október môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

   1.   stačí 5 desiatkov

   2.   k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

   3.   pri verejnom recitovaní je dobré vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

 

* Pozývame deti na stretko, ktoré bude v kláštore v sobotu 29.10.2016 o 16.00 hod.

 

* Zo soboty na nedeľu v noci sa posúva čas o hodinu dozadu, budeme o hodinu dlhšie spať.