Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 28.8.2016 do 4.9.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

28.8.

22. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† MÁRIA, JÁN, KATARÍNA  

08.30

KOST

ĎAKOVANIE ZA 45 R SPOLOČNÉHO ŽIVOTA A PROSBA O ZDRAVIE A BP PRE RODINU     (CSsR)

10.15

DRIET

† JOZEF KOVÁĆ

PO

29.8.

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA

18:30

DRIET

JOZEF A RODIĆIA     (CSsR)

UT

30..8

ST

31.8.

SV. BARTOLOMEJ

apoštol

18:30

DRIET

† Z ROD. KAŠŠOVEJ, KLÚČIAROVEJ, PILKOVEJ, POLEKOVEJ

ŠT

1.9.

Féria

POĎAKOVANIE ZA 30 R. ŹIVOTA S PROSBOU O B.P.

PI

2..9

1. PIATOK V MESIACI

17:00

18:30

KOST

DRIET

VĎAKA ZA 50 R. ŽIVOTA   (CSsR)

† ANNA A RODIČIA

SO

3.9.

 SV. GREGOR VEĽKÝ

pápež a učiteľ Cirkvi

15:00

DRIET

SVADBA

S. NOVANSKÝ – K. BAŇÁROVÁ

NE

4.9.

23. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† ROD. ŠTEFÁNIA, JOZEF

ŠTEFAN, ANNA

08.30

KOST

† MICHAL, FRANTIŠEK, ANNA  (CSsR)

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem za upratovanie farského kostola v uplynulom týždni.

Na budúcu sobotu prosím veriacich s č. d.: 353,355,357,359,370,371,550.

 

* V týždni je 1. piatok v mesiaci, spovedá sa 1 h pred večernými sv. omšami, ½ h pred rannými sv. omšami. V stredu večer je sv. spoveď určená pre deti. Spoveď chorých a starých bude na budúci týždeň. V Kostolnej sa bude spovedať v piatok od 15:30.

 

* Budúca nedeľa je 23. v období „Cez Rok“, 1. septembrová. Na budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka pre farnosť. Za Vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať:

   Dňa 3.9.2016 v Drietome:

   Samuel NOVANSKÝ, syn Jozefa a Márie r. Oškrdovej, bývajúci v Tr. Tepliciach a Kristína BAŇÁROVÁ, dcéra Mariána a Ľudmily r. Holičkovej, bývajúca v Drietome.

   Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na RKFÚ.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

28.08.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

29.08.2016

Pondelok

07.00

sv. omša

za obrátenie Lukáša

30.08.2016

Utorok

07.00

sv. omša

za obrátenie Lukáša

31.08.2016

Streda

07.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

01.09.2016

Štvrtok

07.00

sv. omša

rodina Holúbková

02.09.2016

Piatok

07.00

sv. omša

za zdravie a ochranu P. Márie pre Patrika, Jozefa a Adriana

03.09.2016

Sobota

07.00

sv. omša

Michal a rodičia

04.09.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci a prvá sobota v mesiaci, preto v sobotu po sv. omši bude pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.