Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 25.9.2016 do 2.10.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

25.9.

26. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE ANTONA A RODINU

08.30

KOST

HODOVÁ SV. OMŚA

† MICHAL

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

26.9.

SV. KOZMA A DAMIÁN

mučeníci

18:00

DRIET

† SYN PETER A MANŽEL PETER A JEHO RODIČIA

UT

27.9.

SV. VINCENT DE PAUL

kňaz

7:00

DRIET

† ONDREJ, JÚLIA A ICH RODIČIA

ST

28.9.

SV. VÁCLAV

mučeník

18:00

 

18:30

DRIET

† FRANTIŠEK A ALŽBETA, BRAT JÁN

 

ADORÁCIA

ŠT

29.9.

SV. MICHAL, GABRIEL, RAFAEL

archanjeli

07:00

DRIET

† ANNA BEČÁROVÁ

PI

30.9.

SV. HIERONYM

kňaz a učiteľ Cirkvi

18:00

DRIET

† RUDOLF

SO

01.10.

SV. TERÉZIA Z LISIEUX

panna a učiteľka Cirkvi

07:30

DRIET

† JOZEF A JÚLIA ZAVADINKOVÍ

NE

02.10.

27. NEDEĽA „CEZ ROK“

07.00

DRIET

† JOZEF, MÁRIA A RODIĆIA

08.30

KOST

† IRENA A ŠTEFAN REHÁKOVÍ

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem za upratovanie farského kostola v uplynulom týždni. Na budúcu sobotu prosím veriacich s č. d.: 406, 407, 410, 411, 415.

 

* Od zajtra, pondelka 26.9. sa čas večerných sv. omší sa posúva na 18:00.

 

* V piatok bude večerná sv. omša detská. Pozývam všetky deti z farnosti, znovu budeme pokračovať v detskom prežívaní Eucharistie a Ježišovej blízkosti. Prvoprijímajúce deti sú zvlášť očakávané. Po sv. omši bude spoločné stretnutie rodičov aj všetkých detí, ktoré pôjdu na 1. Sv. Prijímanie. Budem rozdávať prihlášky a kartičky pre každé dieťa. Toto stretnutie platí aj pre rodičov a deti, ktoré chodia do iných škôl mimo Drietomy a Chocholnej a chcú tu dať dieťa na 1. Sv. Prijímanie.

 

* V sobotu o 15:00 bude stretko detí Erko v pastoračnej miestnosti.

 

* Budúca nedeľa je 27. v období „Cez Rok“. Na budúcu nedeľu je zbierka na Kňazský seminár. Za Vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Bratia a sestry, chceme Vás v rámci nášho Nemšovského dekanátu poprosiť o pomoc pre Kňazský seminár v Nitre potravinovou zbierkou - zemiakmi, zeleninou, ovocím a inými potravinami, ktoré sú trváce, ktoré môžete v týždni priniesť do pastoračnej miestnosti pri fare. Poprosím Vás po večerných sv. omšiach v pondelok, v stredu a v piatok. Po budúcej nedeli si tieto milodary do seminára odvezú.

 

* Bohuznámi obetovali milodary spoločne 170 €, 20 € A 100 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

 

* Sviatosť manželstva mienia prijať:

 

   Dňa 1.10.2016 v H. Srní:

Marián Špirka, syn Štefana a Mariany r. Meščánkovej, bývajúci v H. Srní a Katarína Bečárová, dcéra Vojtecha a Zuzany r. Stachovej, bývajúca v Drietome.

 

   Dňa 8.10.2016 v Drietome:

Tomáš Palko, syn Milana a Dáši r. Kútnej, bývajúci v Drietome a Daniela Vasková, dcéra Jána a Daniely r. Blažejovej, bývajúca v Drietome.

Peter Behúň, syn + Jaroslava Dubeca a Oľgy r. Behúňovej a Michaela Breznická, dcéra Petra a Vlasty r. Zemanovičovej, bývajúca v Chocholnej – Velčiciach.

 

   Dňa 15.10.2016 v Drietome:

Marcel Juríček, syn Dušana a Zdenky r. Jantošovej, bývajúci v Chocholnej – Velčiciach a Martina Majerská, dcéra Ladislava a Márie r. Orieškovej, bývajúca v Trenčíne – Juh.

 

   Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na RKFÚ.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

25.09.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

26.09.2016

Pondelok

07.00

sv. omša

za Božie požehnanie Juraja

27.09.2016

Utorok

18.00

sv. omša

manžel František

28.09.2016

Streda

18.00

sv. omša

za obrátenie, živú vieru, ochranu a Božie požehnanie pre Ivana Husára

29.09.2016

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie pre deti v rodine

30.09.2016

Piatok

07.00

sv. omša

Magda Breznická a Michal Breznický a manželka Anna

01.10.2016

Sobota

07.00

sv. omša

Emília a rodičia

02.10.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* V mesiaci október môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

   1.   stačí  5 desiatkov

   2.   k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

   3.   pri verejnom recitovaní je dobré vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

 

* Vo štvrtok od 17.00 – 18.00 hod. bude poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

* Tento týždeň je prvá sobota v mesiaci, no z dôvodu obsadenosti kaplnky po sv. omši pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci nebude.