Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 4.12.2016 do 11.12.2016.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

NE

04.12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

ROK „A“

07.00

DRIET

† MIKULÁŠ

08.30

KOST

POĎAKOVANIE ZA 50 R. MANŽELSTVA A PROSBA O DAR ZDRAVIA PRE RODINU

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

PO

5.12.

FÉRIA

07:00

DRIET

† ALOJZIA, PAVOL A RODIČIA

UT

6.12.

SV. MIKULÁŚ

biskup

07:00

DRIET

ZA DAR OBRÁTENIA VNUKA

ST

7.12.

Vigílna sv. omša zo slávnosti NP PM

18:00

DRIET

POĎAKOVANIE ZA DAR

ŽIVOTA A VIERY

ŠT

8.12.

NEPOŚKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

prikázaný sviatok

07:00

17:00

18:00

DRIET

KOST

DRIET

† JOZEF A MAGDALÉNA

† MICHAL A JOLANA

FA FARNOSŤ

PI

9.12.

FÉRIA

(detská sv. omša)

18.00

DRIET

ZA ZDRAVIE A BP PRE MAMIČKU

SO

10.12.

FÉRIA

07:30

DRIET

ZA DAR OBRÁTENIA VNUKA

NE

11.12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

NEDEĽA GAUDETE

07.00

DRIET

† RUDOLF A RODIĆIA

08.30

KOST

† JOZEFÍNA A PETER

A SESTRY ĽUDMILA A ETELA

10.15

DRIET

ZA FARNOSŤ

 

 

* Ďakujem veriacim, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola v sobotu. Na budúcu sobotu prosím veriacich s č.d.: 495,497,499,500,506,507.

 

* Počas adventu sú ranné sv. omše rorátne ku cti Panny Márie slávené pri svetle sviec.

 

* Vo štvrtok budeme sláviť slávnosť a prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.  Účasť na svätej omši nás zaväzuje rovnako ako v nedeľu.

 

* V piatok večer bude detská sv. omša. Spevácky nácvik bude v pastoračnej miestnosti o 17:15. Prvoprijímajúce deti sú očakávané a rovnako pozývam aj ostatné deti z farnosti, staršie i mladšie.

 

* V sobotu 10.12. bude o 15:00 nácvik Jasličkovej vo farskom kostole.

 

* Koledníci Dobrej Noviny oznamujú:

   Dňa 24.12. - od 11:30 v Brúsnom a od 13:00 v Drietome

   Dňa 24.12. – od 9:00 v Malej Chocholnej a Zábreží

   Dňa 26.12. - od 13:00 ostatné časti Chocholnej aj Kykula

   Dňa 26.12. – od 14:00 v Kostolnej-Záriečí

 

* Prosíme rodiny, ktoré majú záujem, aby ich koledníci navštívili, aby sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku. Zapíšte sa aj tí, ku ktorým chodia koledníci každý rok.

 

* Úmysly na sv. omše na rok 2017 sa budú zapisovať od stredy 7.12.

 

* Bohuznámy obetoval milodar 100 €.

 

* Budúca nedeľa bude 3. Adventná – Gaudete.

 

 

O.A.M.D.G.

(Omnia ad maiorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu Božiu)

 

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

04.12.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

05.12.2016

Pondelok

18.00

sv. omša

Katarína, Jozefína a Vladimír

06.12.2016

Utorok

18.00

sv. omša

Katarína, Jozefína a Vladimír

07.12.2016

Streda

18.00

sv. omša

Ján

08.12.2016

Štvrtok

07.00

sv. omša

Juraj, Ján Holešoví

09.12.2016

Piatok

07.00

sv. omša

za uzdravenie a Bož. požehnanie pre Marka

10.12.2016

Sobota

07.00

sv. omša

Marta a Štefan Majerčík

11.12.2016

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred sv. omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni - formulár: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín.

 

* Vo štvrtok je prikázaný sviatok – máme povinnosť byť na sv. omši a dobrovoľne nepracovať.