Dobrá novina už 15 rokov pomáha – 15. ročník 2009

 

koruny_sk

 

Aj počas týchto Vianoc budú deti z našej farnosti, spolu s deťmi vo všetkých častiach Slovenska, koledovať v rodinách a pritom zbierať finančné dary pre ľudí v Afrike. Táto kolednícka akcia známa ako DOBRÁ NOVINA sa na Slovensku koná už po 15. krát. Výťažok z nej je určený ľuďom v Afrike, ktorí tpia krajnou núdzou a nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám. Dobrá novina podporuje rozvojové projekty na africkom kontinenete, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 

* sú určené najohrozenejším a najslabším (deti, rodiny v núdzi, postihnutí)

* sú zamerané na uspokojenie základných ľudských potrieb (pitná voda, vzdelanie, dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť)

* vychádzajú z miestnych potrieb a kultúry

* majú silný rozvojový aspekt a dlhodobú perspektívu

 

Viac o projektoch na: http://www.dobranovina.sk/projekty_dn/

 

Ak Vám nie je osud týchto ľudí v núdzi ľahostajný a chceli by ste aj Vy prispieť na vyššie uvedené projekty môžete tak urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

 

1.) Ak sa v mieste Vášho bydliska koleduje s Dobrou novinou - môžete k sebe takúto kolednícku skupinku pozvať a prispieť do pokladničky označenej preukazom Dobrej noviny, ktorú koledníci nosia so sebou.

2.) Prispieť priamo vkladom na účet Dobrej noviny.

Číslo účtu: 4000713500/3100 (účet je v Ľudovej Banke), Konštantný symbol: 0298

3.) Od 1.11.2009 do 31.1.2010 môžete prispieť na projekty Dobrej noviny aj prostredníctvom DARCOVSKEJ SMS. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.  (DMS medzera DOBRANOVINA)  Tento rok už môžete na projekty Dobrej noviny prispieť prostredníctvom ľubovoľného mobilného operátora. Cena DMS je 1 €/30 Sk, z ktorej príjemca Vašej pomoci obdrží 96%.

 

Viac informácií na http://www.darcovskasms.sk/index.php?page_id=komu_erko3

 

 

Podrobný prehľad získaných finančných darov DOBREJ NOVINY a ich rozdelenie je zverejňovaný na stránke: http://www.dobranovina.sk

 

DN   Ceruzky

 

 

Výsledky zbierky „Dobrej noviny“ v našej farnosti a na Slovensku

 

DOBRÁ NOVINA 2009

Farnosť Drietoma

Počet koledníkov

Počet navštívených rodín

Vykoledovaná suma v

Vykoledovaná suma v Sk

Drietoma

34

130

1 337,10

40 281,60

Kostolná-Záriečie

23

32

433,76

13 067,50

Spolu

57

162

1 770,86

53 349,10

 

Všetkým deťom - koledníkom a Vám, ktorí ste prispeli Pán Boh zaplať.

 

DOBRÁ NOVINA 2008

Farnosť Drietoma

Počet koledníkov

Počet navštívených rodín

Vykoledovaná suma v

Vykoledovaná suma v Sk

Drietoma

43

145

1 077,47

32 460,00

Kostolná-Záriečie

13

31

398,33

12 000,00

Spolu

56

176

1 475,80

44 460,00

 

 

DOBRÁ NOVINA 2008

Slovensko

Počet koledníkov

Počet navštívených rodín

Vykoledovaná suma v

Vykoledovaná suma v Sk

Bratislavská arcidiecéza

1 800

4 098

57 551,86

1 733 807,32

Banskobystrická diecéza

2 134

5 591

62 339,43

1 878 037,72

Košická arcidiecéza

6 129

20 655

116 572,29

3 511 856,83

Košická eparchia

362

827

5 646,41

170 103,66

Nitrianska diecéza

4 767

11 106

127 727,91

3 847 931,04

Prešovská archieparchia

843

2 253

12 454,67

375 209,51

Rožňavská diecéza

688

1 987

20 222,66

609 227,90

Spišská diecéza

3 635

12 668

106 370,47

3 204 516,71

Trnavská arcidiecéza

1 536

5 741

54 519,17

1 642 444,55

Žilinská arcidiecéza

4 095

13 751

151 626,34

4 567 895,13

Vojenský ordinariát + SKM Brussel

45

70

3 763,65

113 383,72

Individuálni darcovia + DMS

 

29 335,94

883 774,44

Spolu

26 034

78 747

748 130,80

22 538 188,54

 

 

Výsledky zbierky „Dobrej noviny“ na Slovensku za všetky doterajšie ročníky:

 

DOBRÁ NOVINA 1995-2008

Slovensko

Počet koledníkov

Počet navštívených rodín

Vykoledovaná suma v

Vykoledovaná suma v Sk

1. ročník - rok 1995

2 952

nie je známy

37 300,64

1 123 719,00

2. ročník - rok 1996

5 280

16 234

81 040,93

2 441 439,00

3. ročník - rok 1997

8 730

26 696

143 155,78

4 312 711,00

4. ročník - rok 1998

11 533

36 488

215 799,14

6 501 165,00

5. ročník - rok 1999

15 330

47 507

239 156,81

7 204 838,00

6. ročník - rok 2000

17 149

57 773

280 461,00

8 449 168,00

7. ročník - rok 2001

18 747

56 334

315 647,18

9 509 187,00

8. ročník - rok 2002

20 079

56 009

339 416,65

10 225 266,00

9. ročník - rok 2003

24 105

70 923

376 367,62

11 338 451,00

10. ročník - rok 2004

24 890

72 407

399 720,18

12 041 970,00

11. ročník - rok 2005

24 838

72 414

484 498,81

14 596 011,00

12. ročník - rok 2006

25 511

77 378

562 106,22

16 934 012,00

13. ročník - rok 2007

25 463

78 394

706 805,19

21 293 213,00

14. ročník - rok 2008

26 034

78 747

748 130,80

22 538 188,54

Spolu

250 641

747 304

4 929 607

148 509 339

 

 

 

Späť do menu