Pochválený buď Ježiš Kristus

Textové pole: Citáty z Biblie - Svätého písma
„Boh je láska; a kto ostáva v láske,
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“
(1 Jn 4, 16)
„A toto prikázanie máme od neho: aby ten,
kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.“
(1 Jn 4, 21)

Ochrana osobných údajov (GDPR): https://gdpr.kbs.sk